Baza: Deskryptory BN

Indeks: Nr_rekordu

Szukasz: A10458293


          


Dokument 1
LDR   b n c z d + e + f n g + h +4500
001   a a10458293
008   a 000418n!!aznnnaabn++++++++++!a+aaa++++!+
010   a p 2017087329
040   a WA N c WA N
100 1. a Pożaryski, Władysław d (1910-2008)
370   c Polska
400 1. a Pożaryski, W.
400 1. a Pożaryski, Wł.
400 1. a Požaryski, VI.
667   a osobowe
667   a Geolog; specjalności - geologia stratygraficzna, tektonika.
670   a Wyżyna Lubelska / Władysław Pożaryski. - Warszawa, 1958.
670   a Mapa geologiczna Polski i krajów ościennych bez utworów kenozoicznych / oprac. W. Pożaryski. - Warszawa, 1979.
670   a Nauka Polska
670   a Gazeta Wyborcza Stołeczna, 07.03.2008. b Nekrolog
670   a Obozornaâ geologičeskaâ karta Pol'ši - izdanie B - 1:300 000 / avtory D. Adamec, Ề. Ciûk, Â. Čaplicka, Â. Čarnocki, St. Doktorovič-Grebnicki, R. Galon, Â. Gervel'anec, I. Ûrkievičova, A. Koval'ska, B. Krygovski, Â. Lyčevska, Â. Ề. Mojski, Â. Pacovska, Z. Pazdro, Vl. Požaryski, F. Ružycki, St. Zb. Ružycki, Ề. Rûle, G. Sobčak, St. Sokolovski, G. S'vidzinski, S. Tyski, Â. Vdovâž i St. Zverž. - [Warszawa], [między 1947 i 1955].


Program MAKWWW, wersja 1.45 z dnia 18.01.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa