Baza: Deskryptory BN

Indeks: Nr_rekordu

Szukasz: A10513152


          


Dokument 1
LDR   b n c z d + e + f n g + h +4500
001   a a10513152
008   a 970326n!!aznnnaabn++++++++++!a+aaa++++!+
010   a p 2017125096
040   a WA N c WA N
100 1. a Kozłowska-Budkowa, Zofia d (1893-1986)
400 1. a Kozłowska-Budkowa, Zofja
400 1. a Budkowa, Zofia Kozłowska-
400 1. a Kozłowska-Budkowa, Z.
400 1. a Budkowa, Sophia
400 1. a Budkowa, S.
400 1. a Budkowa, Zofia
400 1. a Kozlowska-Budkowa, S.
400 1. a Kozłowska, Zofja d (1893-1986)
667   a osobowe
667   a Historyk, specjalista w zakresie nauk pomocniczych historii średniowiecznej; działaczka niepodległościowa (w stowarzyszeniu młodzieży socjalistycznej "Promień" i w Związku Strzeleckim). W 1918 r. przystąpiła do młodzieżowego koła Polskiej Partii Socjalistycznej. W 1921 r. podjęła pracę w Komisji Atlasu Historii Polski PAU, trzy lata później zatrudniona na UJ, z którym związana była do momentu przejścia na emeryturę.
670   a NEP
670   a LCN'1996 Sept.
670   a Miscellanea sfragistyczne / Z. Kozłowska-Budkowa. - Kraków, 1950.
670   a Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae. Varsavia, 1970. b Red.
670   a Repetorjum polskich dokumentów doby piastowskiej. Z. 1 / Zofja Kozłowska-Budkowa. - Kraków, 1937.
670   a Prace z dziejów Polski feudalnej / [kom. red. Zofia Budkowa et al.]. - Warszawa, 1960.
670   a Les universités européennes du XIVe au XVIIIe siècle / [par S. Kozlowska-Budkowa et al.]. - Genève, 1967.
670   a Mapa Małopolski z doby Sejmu Czteroletniego i jej źródła / [oprac. przez Zofję Kozłowską i Karola Buczka]. - [Lwów, 1926].
670   a Wikipedia (pol.)


Program MAKWWW, wersja 1.45 z dnia 18.01.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa