Baza: Deskryptory BN

Indeks: Nr_rekordu

Szukasz: A11658538


          


Dokument 1
LDR   b n c z d + e + f n g + h +4500
001   a a11658538
008   a 000418n!!aznnnaabn++++++++++!a+aaa++++!+
010   a p 2017028055
040   a WA N c WA N
100 1. a Pampuch, Roman d (1927-2017)
400 1. a Pampuch, Roman Kazimierz
400 1. a Pampuch, R. d (1927-2017)
667   a osobowe
667   a Prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN. Specjalności: samorozwijająca się synteza wysokotemperaturowa, materiały ceramiczne, właściwości biomateriałów. Urodził się 4 marca 1927 roku w Bydgoszczy. Studiował na Wydziale Chemii Politechniki Śląskiej w latach 1945-1948. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej w 1954 r., habilitował się na Wydziale Metalurgii AGH w 1963 r., tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1976 r. W latach 1969-1973 był dyrektorem Instytutu Ceramiki Specjalnej i Ogniotrwałej AGH. Twórca Katedry Ceramiki Specjalnej oraz szkoły "nauki o materiałach" na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH rozpropagowanej jego podręcznikami i wykładami w Europie, Japonii i USA. Wykładowca Uniwersytetu Katolickiego w Leuven, uniwersytetów w Madrycie, Carl-Marx-Stadt, Limoges, Clausthal. Redaktor czasopism fachowych. Członek PAN, PAU i innych towarzystw naukowych.
670   a Nauka o procesach ceramicznych. - Warszawa, 1992.
670   a Historia AGH. b biogram. u http://historia.agh.edu.pl/wiki/Roman_Pampuch
670   a KjK 2
670   a Nauka Polska
670   a Wikipedia


Program MAKWWW, wersja 1.45 z dnia 18.01.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa