Baza: Deskryptory BN

Indeks: Nr_rekordu

Szukasz: A11769877


          


Dokument 1
LDR   b n c z d + e + f n g + h +4500
001   a a11769877
008   a 950221n!!aznnnabbn++++++++++!a+aaa++++!+
040   a WA N c WA N
100 1. a Zieliński, Edward Iwo d (1939-2010)
400 1. a Zieliński, Edward d (1939-2010).
400 1. a Zieliński, Iwo Edward.
400 1. a Zieliński, Edward I.
400 1. a Zieliński, I. E.
400 1. a Zieliński, E. I.
667   a Franciszkanin, prof. Wydziału Filozofii KUL. Zajmuje się dziejami myśli średniowiecznej, zwłaszcza metafizyką Jana Dunsa Szkota.
670   a Platon : nowa interpretacja. - Lublin, 1993. b Red.
670   a Duch.
670   a Monologion ; Proslogion / Anzelm z Canterbury. - Warszawa, 1992. b Oprac. (Iwo Edward Zieliński)
670   a Kp. Acta mediaevalia / pod red. Stanisława Wielgusa. - Lublin, 1996. b Red.
670   a Les questions sur les universaux de Brnoit Hesse / S. Wielgus, I. E. Zieliński. - Warszawa, 1970.
670   a Kp. Platon / pod red. A. Kijewskiej i E. I. Zielińskiego. - Lublin, 1993.
670   a Wikipedia


Program MAKWWW, wersja 1.45 z dnia 18.01.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa