Baza: Deskryptory BN

Indeks: Nr_rekordu

Szukasz: A1178720X


          


Dokument 1
LDR   b n c z d + e + f n g + h +4500
001   a a1178720x
008   a 050119n!!aznnnaabn++++++++++!a+aaa++++!+
010   a p 2004408295
040   a WA N c WA N
100 1. a Dylik, Jan d (1905-1973)
370   c Polska
400 1. a Dylik, Â.
667   a osobowe
667   a Geograf, prof. Uniwersytetu Łódzkiego; od 1967 członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, od 1966 prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Przewodniczący Międzynarodowej Unii Geograficznej w latach 1956–1972.
670   a W. Chojnacki. B-fia zwartych druków konsp. s. 272
670   a Ziemie powracające / [oprac. Jan Dylik]. Cz. 1 : Pomorze Wschodnie (Prusy Wschodnie), Gdańsk. - Warszawa, [1942]
670   a Jan Dylik (1905-1973), wspomnienie / Alfred jahn. - Odb. : Czasopismo Geograficzne XLV, 1974.
670   a Obozornaâ geologičeskaâ karta Pol'ši - izdanie A - 1:300 000 / avtory Ề. Ciûk, Â. Čarnocki, St. Doktorovič-Grebnicki, Â. Dylik, R. Galon, Al. Ân, I. Ûrkievičova, M. Klimaševski, E. Kondracki, B. Krygovski, Â. Lyčevska, Č. Pahucki, St. Pietkievič, St. Zb. Ružycki, Ề. Rûle, St. Sokolovski, G. S'vidzinski, Â. Vdovâž i St. Zverž. - [Warszawa], [między 1947 i 1953].
670   a Wikipedia
675   a Nauka Polska


Program MAKWWW, wersja 1.45 z dnia 18.01.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa