Baza: Deskryptory BN

Indeks: Nr_rekordu

Szukasz: A12584022


          


Dokument 1
LDR   b n c z d + e + f n g + h +4500
001   a a12584022
008   a 050120n!!aznnnaabn++++++++++!a+ana++++!+
010   a p 2004323152
040   a WA N c WA N
110 2. a Komisja Prawa Międzynarodowego (Organizacja Narodów Zjednoczonych)
410 2. a Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ
410 2. a Commission du droit international de l'ONU
410 2. a United Nations Committee on International Law
410 2. a United Nations Commission on International Law
410 2. a Organizacja Narodów Zjednoczonych. b Komisja Prawa Międzynarodowego
410 2. a International Law Commission
410 2. a ILC UN
410 2. a Nations Unies. b International Law Commission
510 2. w g a Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
550   w g a Prawo międzynarodowe
667   a korporatywne
665   a Organ ekspercki Zgromadzenia Ogólnego ONZ, utworzony w 1947 r.
670   a Rapport de la Commission du Droit International sur les Travaux de sa ... Session. - Sess. 1 (1949).
670   a Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych / Janusz Rydzkowski. - Warszawa, 2000.
670   a Osmańczyk


Program MAKWWW, wersja 1.45 z dnia 18.01.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa