Baza: Deskryptory BN

Indeks: Nr_rekordu

Szukasz: A18558562


          


Dokument 1
LDR   b n c z d + e + f n g + h +4500
001   a a18558562
008   a 060330n!!aznnnaabn++++++++++!a+aaa++++!+
010   a p 2006536278
040   a WA N/RZds c WA N/RZds
100 1. a Szneurson, Josef Icchak d (1880-1950)
400 1. a Schneersohn, Joseph Issak
400 1. a Sznejerson, Josef Icchak
400 1. a Schneursohn, Josef Icchak
400 1. a Schneerson, Yossef Yitzchak
400 1. a Sznejurson, Josef Yitshak
400 1. a Sznejurson, Josef Jicchak
400 1. a Schneersohn, Joseph Isaac
400 1. a Shene'ursohn, Yosef Yitshak
400 1. a Shneursohn, Joseph Isaac
400 1. a Schneerson, Joseph Isaac
400 1. a Schneersohn, Yosef Yitzchok
400 1. a Shene'urson, Yosef Yitshak
400 1. a Shne'orsohn, Yosef Yitshak
400 0. a Moharaits mi-Lyubavitsh
400 0. a M'Hurayatz
400 0. a Raits
400 0. a Harayatz
400 0. a Rayatz
400 0. a Rayats
400 0. a Rits Admur
400 0. a 'Admur mi-Lyubavitsh
400 0. a Moharayats mi-Lyubavitsh
667   a osobowe
667   a Cadyk, przywódca nurtu chasydów CHABAD po rewolucji paźdz., mieszkał w ZSRR, Łotwie, Polsce i USA.
670   a Ma'amarim shel 'admur mi-Lyubavitsh. Kuntras 24. - Varsha, [5]694 [1934].
670   a LCA. b Hasło: Schneersohn, Joseph Isaac
670   a PSJ. b Hasło: Szneursonów rodzina


Program MAKWWW, wersja 1.45 z dnia 18.01.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa