Baza: Deskryptory BN

Indeks: Nr_rekordu

Szukasz: A21089577


          


Dokument 1
LDR   b n c z d + e + f n g + h +4500
001   a a21089577
008   a 980505n!!aznnnaabn++++++++++!a+aaa++++!+
010   a p 2018176294
040   a WA N c WA N
100 1. a Kozłowska, Maria d (1906-1980)
400 1. a Kozłowska, Maria Feliksa Stanisława
400 1. a Kozłowska, M. d (1906-1980)
667   a osobowe
667   a Inż. ogrodnik, dpl. inż. uzyskała na Wydz. Ogrodniczym SGGW w 1925 r. Doc. dr WSR w Krakowie - Katedra Ogrodnictwa.
670   a Badania nad czosnkiem uprawnym w Polsce / Maria Kozłowska // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Rol. Krak., Rozpr. - Z.3 = 26 (1965)
670   a O potrzebach nawozowych cebuli / M. Górski, M. Kozłowska. - Poznań, 1928.
670   a INP.- 1966 s. 154 b (doc. dr Kozłowska Maria)
670   a Księga pamiątkowa SGGW 1906-1956. T. 2 (1958) s. 301 b (Kozłowska Maria)


Program MAKWWW, wersja 1.45 z dnia 18.01.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa