Baza: Deskryptory BN

Indeks: Nr_rekordu

Szukasz: A21569332


          


Dokument 1
LDR   b n c z d + e + f n g + h +4500
001   a a21569332
008   a 080630n!!aznnnabbn++++++++++!a+ana++++!+
040   a WA N c WA N
110 2. a Kościół Starokatolicki Mariawitów.
410 2. a Mariawici.
410 2. a Zgromadzenie Mariawitów.
410 2. a Kościół Starokatolicki Mariawitów w Polsce.
410 2. a Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP.
410 2. a Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej.
410 2. a Kirche Altkatholische der Mariaviten in Polen.
410 2. a Old Catholic Mariavite Church.
410 2. a Église Vieille-Catholique Mariavite.
510 2. w a a Starokatolicki Kościół Mariawitów.
665   a Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej - kościół starokatolicki prawnie działający na terenie Polski, będący członkiem Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich oraz Polskiej Rady Ekumenicznej. Początki ruchu mariawickiego przypadają na koniec XIX w. W 1906 konflikt mariawitów z hierarchią kościelną doprowadził do oderwania się ruchu od Kościoła Rzymskokatolickiego. W r. 1909 powstał Kościół Katolicki Mariawitów, od 1910 r.: Staro-Katolicki Kościół Mariawitów. Było to wyrazem przynależności do Kościołów starokatolickich zrzeszonych w Unii Utrechckiej (w wydanym 31 października 1967 r. statucie dokonano zmiany nazwy na Kościół Starokatolicki Mariawitów). W r. 1935 doszło do rozłamu na Starokatolicki Kościół Mariawitów i Katolicki Kościół Mariawitów. Obecnie Kościół Starokatolicki Mariawitów podzielony jest na 3 diecezje (lubelsko-podlaska, śląsko-łódzka, warszawsko-płocka) i prowincję francuską. Władzami Kościoła Starokatolickiego Mariawitów są: Synod, Kapituła Generalna, Rada Kościoła, Biskup Naczelny, Biskup Diecezjalny, Zgromadzenie Parafialne, Rada Parafialna, Proboszcz. Biskup Naczelny jest przewodniczącym Rady Kościoła i reprezentuje Kościół na zewnątrz.
670   a Praca nad Sobą. - 1995, z. 1 (grudz.)
670   a Ekat
670   a NEP
670   a WEP. - 2001-2005
670   a Oficjalna strona Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP u http://www.mariawita.pl/htmls/indexpl.html
670   u http://www.mariavite.org/
670   u http://pl.wikipedia.org/wiki/Mariawityzm
670   u http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Starokatolicki_Mariawit%C3%B3w


Program MAKWWW, wersja 1.45 z dnia 18.01.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa