Baza: Deskryptory BN

Indeks: Nr_rekordu

Szukasz: A2809315X


          


Dokument 1
LDR   b n c z d + e + f n g + h +4500
001   a a2809315x
008   a 140404n!!aznnnaabn++++++++++!a+aaa++++!+
010   a p 2014014832
040   a WA N c WA N
100 1. a Białuński, Grzegorz d (1967-2018)
667   a osobowe
667   a Historyk, prof. nauk humanistycznych, specjalista w zakresie historii osadnictwa na ziemi mazurskiej oraz historii plemion pruskich, prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
670   a [Misja prusko-litewska biskupa Brunona z Kwerfurtu - recenzja] / Stefan Kwiatkowski. W: Zapiski Historyczne. T. 77, z. 4 (2012).
670   a Wikipedia u http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Bia%C5%82u%C5%84ski


Program MAKWWW, wersja 1.45 z dnia 18.01.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa