Baza: Deskryptory BN

Indeks: Nr_rekordu

Szukasz: A3024108X


          


Dokument 1
LDR   b n c z d + e + f n g + h +4500
001   a a3024108x
008   a 150129n!!aznnnabbn++++++++++!a+aaa++++!+
040   a WA N c WA N
100 1. a Sołowiejczyk, Chaim ha-Lewi d (1853-1918)
400 1. a Solowweyysiyq, Hayiym ha-Lewiy.
400 1. a Solowweyytšiyq, Hayiym ha-Lewiy.
400 1. a Sołowejczyk, Ch.
400 1. a Sołowejczyk, Chaim.
400 1. a Sołowejczyk, Hajim Halēvī.
400 1. a Soloveichik, Hayyim.
400 1. a Soloveitchik, Chaim Halevi.
400 1. a Soloweitschik, Chajim.
400 1. a Sŵlŵbeys'iyq, Hayiym.
400 1. a Sŵlŵbeys'iyq, Hayiym ben Yŵsep Dŵber ha-Lewiy.
400 1. a Brisker, Chaim.
400 1. a Briysqer, Hayiym.
400 1. a Bryskier, Chaim.
400 0. a Chaim Brisker.
400 0. a Chaim Bryskier.
400 0. a Hayiym Briysqer.
400 0. a Ha-Gra"Ch.
400 0. a Ha-GraCh"S.
400 0. a Ha-Gra"H.
400 0. a Ha-GraH"S.
400 0. a Gra"Ch.
400 0. a GraCh"S.
400 0. a Gra"H.
400 0. a GraH"S.
667   a Rabin ortodoksyjny, talmudysta, zastępca przewodniczącego jeszywy wołożyńskiej, członek komisji rabinackiej w Petersburgu przy ministerstwie wyznań religijnych i oświaty, ur. w Wołożynie, w 1892 r. przeniósł się do Brześcia nad Bugiem, podczas I wojny światowej zamieszkał w Warszawie, gdzie zmarł.
670   a Hidwšey rabenw Hayiym ha-Lewiy / meet [...] Hayiym ha-Lewiy [...] Solowweyysiyq [...]. - Briysq = Brześć n-B, [5]696 1936.
670   a PSB
670   a PSJ
670   a JNUL online


Program MAKWWW, wersja 1.45 z dnia 18.01.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa