Baza: Deskryptory BN

Indeks: Nr_rekordu

Szukasz: A31137994


          


Dokument 1
LDR   b n c z d + e + f n g + h +4500
001   a a31137994
008   a 150506n!!aznnnaabn++++++++++!a+aaa++++!+
010   a p 2018328971
040   a WA N c WA N
100 1. a Rāzī, Muhammad Ibn-Zakarīya ar d (865-925)
400 1. a Abū-Bakr ar Razi, Muhammad Ibn-Zakarīya d (865-925)
400 1. a ar Razi, Muhammad Ibn-Zakarīya Abū-Bakr d (865-925)
400 1. a Rhazes
667   a osobowe
670   a Al-Asrar et Sirr-al-Asrar / par Muhammad Ibn-Zakarīya Abū-Bakr ar Razi. - Téhéran, 1964.
670   a Z badań nad melancholią : "Iam melancholia perfecta est..." - rozdz. IX z "Liber ad regem Almansorem" Rhazesa / Katarzyna Chiżyńska, Magdalena Koźluk. W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia. Nr 30 (2010).
670   a DNB online


Program MAKWWW, wersja 1.45 z dnia 18.01.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa