BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Wybierz baze, ktora chcesz obejrzec


Książki polskie (MARC-BN, 1974- )

Książki polskie podziemne (1976-1989)

Artykuły z czasopism polskich (MARC BN, 1996-2004)

Czasopisma polskie 1985-2000 (MARC BN)
(pierwsze i ostatnie numery tytułów)

Centralny Katalog Książek Zagranicznych (1987- )

Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych   (zob. o bazie)

Centralny Katalog Czasopism Polskich

Informator o bibliotekach w Polsce

ISBN

Centralny Katalog Książek Zagranicznych (1975-1986)

Polonica zagraniczne (1993 -)

Polska Bibliografia Bibliologiczna (1995- )

Bibliografia Bibliografii Polskich (1995- )

Wykaz polskich bibliografii nie opublikowanych

Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 1996-1998

Wykaz siglów bibliotek uczestniczących w centralnych katalogach Biblioteki Narodowej   (zob. o bazie)

Katalog mikrofilmów starych druków wydanych głównie na obszarach Śląska, Prus Wschodnich i Pomorza

Słownik JHPBN (archiwalny, wersja na 31.12.2016)

Artykuły z gazet i tygodników polskich (MARC BN, 1996-2004)

Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów

Czasopisma polskie niezależne 1976-1990

Przewodnik Bibliograficzny (MARC 21, 1973- )

Czasopisma polskie 2001- (MARC 21)
(pierwsze i ostatnie numery tytułów)

Artykuły z czasopism polskich (MARC 21, 2005- )

Artykuły z gazet i tygodników polskich (MARC 21, 2005- )

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Bibliografii Polskich (1971-1985)

Przekłady literatury polskiej (1971- )

ISMN

Indeks do "Przeglądu Bibliograficznego" Gebethnera i Wolffa (za lata 1905-1914, 1923-1926)

Bibliografia Polska 1901-1939

Dzieła Jana Pawła II : bibliografia publikacji wydanych poza Polską

BWC 1958-1975

BWC 1976-1980

BWC 1985-1989

BWC 1996-1999

BWC 2000

BAZA OBIEKTÓW ODKWASZONYCH

Katalog druków muzycznych z Biblioteki Muzeum Polskiego w Chicago

Druki muzyczne 20-21 w. - dublety

BWC 2001-2005

BWC 2006

DOKUMENTY DŹWIĘKOWE

DOKUMENTY KARTOGRAFICZNE

BWC 2007

Centralny Katalog Czasopism Polskich - kalendarze (baza włączona do bazy polus)

BWC 2008

Artykuły z czasopism polskich (MARC 21, 1996-2004 )

Kartoteka wzorcowa Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD)

BWC 2009

BWC 2010

Baza Zasobów Internetowych realizowana w ramach projektu SYNAT/PASSIM    (zob. o bazie)

Katalog zbiorów Biblioteki Polskiej w Brukseli

Jednodniówki

Spuścizna Witolda Rowickiego w zbiorach BN - nagrania dźwiękowe i filmy

Katalog nagrań dźwiękowych z Biblioteki Muzeum Polskiego w Chicago

Hasła przedmiotowe rozwinięte (archiwalne, stan na 31.12.2016)

Bibliografia Quo VadisProgram MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa