BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Centralny Katalog Czasopism Polskich

Indeks: Tytuł

Szukasz: BARYKADA WOLNOŚCI WARSZAWA 1940


          
NR REK 943
TWÓRCA REK CKCP * CKCP
TYTUŁ UJEDN Barykada Wolności (Warszawa ; 1940)
TYTUŁ Barykada Wolności.
ADRES WYDAW [Warszawa].
CZĘSTOTL Dwutyg., od 1941, nr 78
POPRZ CZĘST Tyg.
NUMERACJA 1940 - 1942.
UWAGI Wyd. Grupa „Barykada Wolności", następnie Polscy Socjaliści. Wg: Centralny katalog polskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945 / oprac. Lucjan Dobroszycki. Warszawa, 1962. S.31.
UWAGI M. wyd.: Warszawa. Wg: Centralny katalog polskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945 / oprac. Lucjan Dobroszycki. Warszawa, 1962. S.31.
UWAGI Od 1940, nr 25? podtyt.: organ socjalistów polskich.
UWAGI Od 1941, nr 65 podtyt.: tygodnik polityczny Polskich Socjalistów.
UWAGI Od 1941, nr 78 podtyt.: dwutygodnik polityczny Polskich Socjalistów.
HASŁO PRZEDM Czasopisma nielegalne polskie - 1939-1945 r.
HASŁO PRZEDM Socjalizm - organizacje - Polska - 1939-1945 r. - czasopisma
INST SPRAW Grupa „Barykada Wolności".
INST SPRAW Polscy Socjaliści.
INST SPRAW Barykada Wolności.
MIEJSCE WYD Warszawa
TYTUŁ NAST Robotnik (Warszawa ; 1942) nr25096
LOKALIZACJA Gd PAN * Kr U * Kr 249 * Ł 146 * Tor U * Wa M * Wa N * Wa N(M) * Wa U * Wa 006 * Wa 303 * Wa 506 * Wa 569 * Wa 591 * Wa 593 * Wa 601 * Wa 603 * Wr O
ZASÓB 1940 * Kr U (nr 27) * Wa M (nr 6) * Wa N(M) (nr 9, 11, 25-27) * Wa N (nr 9, 26-27) * Wa U (nr 27) * Wa 006 (nr 27) * Wa 506 (nr 11, 25, 27) * Wa 591 (nr 27) * Wa 603 (nr 25, 27) * Wr O (nr 27)
ZASÓB 1941 * Kr 249 (nr 44) * Wa N(M) (nr 28-46, 48, 50-53, 55-63, 65, 70-72, 74-78) * Wa N (nr 28, 31-32, 35, 39-40, 50-51, 58, 65, 70) * Wa U (nr 48, 59, 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 77-78) * Wa 006 (nr 56-60, 62-63, 67-68, 70-71, 74-75, 77-78) * Wa 303 (nr 29-30, 32-41, 43-46, 52-53, 55, 57-58, 63, 65-66, 68, 71, 74-75, 77-82, 86) * Wa 506 (nr 29-30, 32-46, 48, 52-53, 55-63, 65-68, 70-72, 74-78) * Wa 569 (nr 30) * Wa 591 (nr 29-30, 32-33, 36-37, 39-40, 55, 74-78) * Wa 603 (nr 29-30, 33, 35-36, 38-41, 44, 46, 55, 63, 74, 78) * Wr O (nr 29-30, 32-41, 43-46, 52-53, 55, 57-58, 63, 65-66, 68, 71, 74-75, 77-78)
ZASÓB 1942 * Gd PAN (nr 87) * Ł 146 (nr 83, 87) * Tor U (nr 87) * Wa N(M) (nr 79-87) * Wa N (nr 79-83, 85) * Wa U (nr 79-83, 85-87) * Wa 006 (nr 79-80, 82, 84, 86) * Wa 303 (nr 87) * Wa 506 (nr 79-83, 85-87) * Wa 569 (nr 80, 82, 87) * Wa 591 (nr 79-82, 86-87) * Wa 593 (nr 86) * Wa 601 (nr 79-84, 86-87) * Wa 603 (nr 79-82, 86-87) * Wr O (nr 79, 81-82, 85-87)


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa