BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Centralny Katalog Czasopism Polskich

Indeks: Tytuł

Szukasz: ENTOMOLOG POLSKI


          
NR REK 6944
TWÓRCA REK CKCP * CKCP
TYTUŁ Entomolog Polski : czasopismo poświęcone sprawom entomologji : wychodzi 4-12 razy rocznie / Łódzkie Towarzystwo Entomologów.
ADRES WYDAW Łódź.
CZĘSTOTL Niereg.
NUMERACJA R.1 (1910/11).
HASŁO PRZEDM Entomologia - czasopisma
INST SPRAW Łódzkie Towarzystwo Entomologów.
LOKALIZACJA Kr U * Lubl M * Ł M * Pł TN * Pozn 150 * Wa M * Wa N * Wa U * Wa 058 * Wa 247 * Zakop 001
ZASÓB 1910 * Wa M (R.1, nr 1, 3) * Wa U (nr 1)
UWAGA WEWN Kaszubina... s.48


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa