BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Centralny Katalog Czasopism Polskich

Indeks: Tytuł

Szukasz: PEDIATRIA POLSKA


          
NR REK 20220
TWÓRCA REK CKCP * CKCP
TYTUŁ Pedjatrja Polska : organ Polskiego Towarzystwa Pedjatrycznego.
TYTUŁ DOD Pediatria Polska
ADRES WYDAW Warszawa.
NUMERACJA T.1 (1921) -.
HASŁO PRZEDM Pediatria - czasopisma
INST SPRAW Polskie Towarzystwo Pediatryczne.
LOKALIZACJA Gd 027 * Gd 029 * Kat Śl * Kr U * Kr 096 * Kr 112 * kr 116 * Kr 159 * Kr 161 * Kr 165 * Kr 166 * Lubl U * Lubl 025 * Ł M * Ł U * Ł 068 * Pł TN * Pozn M * Pozn TPN * Pozn U * Tor M * Tor U * Wa M * Wa N * Wa PAN * Wa S * Wa U * Wa 015 * Wa 023 * Wa 191 * Wa 193 * Wa 215 * Wa 236 * Wa 281 * Wr 003
ZASÓB 1921 * Wa U (R.1:nr 1-4)
ZASÓB 1923 * Wa U (R.3:nr 1-6)
ZASÓB 1924 * Wa U (R.4:nr 1-6)
ZASÓB 1925 * Wa U (R.5:nr 1-5)
ZASÓB 1926 * Wa U (R.6:nr 1-7)
ZASÓB 1927 * Wa U (R.7:nr 1-7)
ZASÓB 1928 * Wa U (R.8:nr 1-6)
ZASÓB 1929 * Wa U (R.9:nr 1-6)
ZASÓB 1930 * Wa U (R.10:nr 1-6)
ZASÓB 1931 * Wa U (R.11:nr 1-6)
ZASÓB 1932 * Wa U (R.12:nr 1-6)
ZASÓB 1933 * Wa U (R.13:nr 1-6)
ZASÓB 1934 * Wa U (R.14:nr 1-6)
ZASÓB 1935 * Wa U (R.15:nr 1-6)
ZASÓB 1936 * Wa U (R.16:nr 1-6)
ZASÓB 1937 * Wa U (R.17:nr 1-6)
ZASÓB 1938 * Wa U (R.18:nr 1-12)
ZASÓB 1939 * Wa U (R.19:nr 1-7)
ZASÓB 1947 * Wa U (R.21:nr 1-1)
ZASÓB 1948 * Wa U (R.22:nr 1-4)
ZASÓB 1949 * Wa U (R.23:nr 1-8)
ZASÓB 1950 * Wa U (R.24:nr 1-12)


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa