BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Centralny Katalog Czasopism Polskich

Indeks: Tytuł

Szukasz: PRZEGLĄD PEDIATRYCZNY


          
NR REK 23526
TWÓRCA REK CKCP * CKCP
TYTUŁ Przegląd Pedyatryczny.
TYTUŁ DOD Przegląd Pediatryczny
TYTUŁ DOD Revue de Pédiatrie
ADRES WYDAW Kraków.
CZĘSTOTL Dwumies., od 1913
NUMERACJA T.1 (1908/09) - 1917.
UWAGI Od 1914 m. wyd.: Warszawa.
UWAGI W 1914 tyt. równoległy: Revue de Pédiatrie.
HASŁO PRZEDM Pediatria - czasopisma
MIEJSCE WYD Warszawa
LOKALIZACJA Kr PAN * Kr U * Kr 096 * Kr 112 * Lubl 025 * Ł M * Ł U * Wa M * Wa N * Wa PAN * Wa U * Wa 191 * Wa 193 * Wa 281 * Wn NB * Wr 037
ZASÓB 1908/09 * Wa U (T.1:z.4-5)
ZASÓB 1911 * Wa U (T.3:z.1-4)
ZASÓB 1912 * Wa U (T.4:z.1-4)
ZASÓB 1913 * Wa U (T.5:z.1-6)
ZASÓB 1914 * Wa U (T.6:z.1-6)
ZASÓB 1915/16 * Wa U (T.7)


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa