BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: ISBN

Indeks: ISBN

Szukasz: 83 239


          
  
ISBN 978-83-239     978-83-254     978-83-7144     978-83-7170     978-83-7223     978-83-7239     978-83-86339
010 254
I_adres_wyd. ul. Wspólna 2
kod: 00-926
miasto: Warszawa
poprz._wyd. GŁÓWNY GEODETA KRAJU, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
poprz._wyd. GŁÓWNY GEODETA KRAJU, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Departament Kartografii i Fotogrametrii
pełna_nazwa GŁÓWNY GEODETA KRAJU, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
rok_zał. 1945
e-mail nowakm@asi.pl


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa