BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: ISBN

Indeks: miejscowość

Szukasz: BRZOZÓW


          
  
ISBN 978-83-86801     978-83-900130     978-83-900733     978-83-901139
010 86801
I_adres_wyd. Rynek 10, Ratusz, skr. poczt. 20
kod: 36-200
miasto: Brzozów
tel. (48-13) 4341869     (48-13) 4341856
fax. (48-13) 4341856
poprz._wyd. Muzeum Regionalne PTTK im. Adama Fastnachta
pełna_nazwa MUZEUM REGIONALNE im. ADAMA FASTNACHTA
rok_zał. 1980
e-mail wiadbrzoz@pro.onet.pl


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa