BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Polska Bibliografia Bibliologiczna (1995- )

Indeks: tytuł

Szukasz: EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA T 12


          
tytuł Edukacja, technika, informatyka. T. 12
ozn.odp pod red. Waldemara Liba, Wojciecha Walata
adres_wydaw. Rzeszów , 2009
uwagi_różne Bibliogr. przy rozdz. - Streszcz. ang., pol. przy rozdz.
treść s. 15-28 : WALAT W. Problemy metodologiczne optymalizacji hipermedialnych programów dydaktycznych ; s. 50-60 : FILIPPOVA Lûbov. New information and communications technology in educational process ; s. 70-76 : KUZEMKO Lesâ. A role of information technologies in professional formation of preschool teacher ; s. 77-81 : HAVELKA Martin, SERAFíN Čestmír. Conception of teaching effectiveness supported by information technologies ; s. 119-124 : PYTEL Krzysztof, NOGA Henryk. Multimedialne techniki komputerowe w edukacji szkolnej i pozaszkolnej ; s. 179-184 : KANDZIA Joanna. Globalizacja edukacji a edukacja informatyczna ; s. 197-202 : KUPIDURA Tomasz. Edukacja informatyczna w społecznościach lokalnych ; s. 216-222 : PYTEL K., NOGA H. Dydaktyczne aspekty wykorzystania sieci komputerowej dla nowoczesnej edukacji ; s. 267-271 : URBANEK Łukasz. Hipertekst a możliwości wykorzystania go w edukacji ; s. 272-275 : SUSFAŁ Michał. Multimedia a wykorzystanie ich w edukacji ; s. 276-280 : KUKUŁA Mateusz. Zastosowanie programów graficznych w nauczaniu
zap.przedm. Informacja naukowa. Dokumentacja , poszczególne dziedziny
zap.przedm. Pedagogika , informacja naukowa
zap.przedm. Internet , informacja naukowa


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa