BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: Tytuł

Wybierz hasło z indeksu (kliknij na klawisz z numerem)

          

HIPERKATALOGI NOWE PERSPEKTYWY OPAC
HIPERTEKST A SPOSÓB UPRAWIANIA NAUKI
HIPERTEKST I HIPERMEDIA PRZEGLĄD I OCENA NOWYCH KIERUNKÓW Z PUNKTU WIDZE
HIPERTEKST TECHNIKA NOWEJ ERY ALEKSANDRYJSKIEJ
HISTORIA DZIELENIA SIĘ ZASOBAMI W STANIE MARYLAND
HISTORIA I AKTUALNY STAN WYKORZYSTANIA FORMATÓW Z RODZINY MARC W BYŁYM Z
HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ CZESKO SŁOWACKIEJ BIBLIOGRAFII
HISTORIA INFORMACJI JEJ ZNACZENIE ISTOTNOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ
HISTORIA POLITYCZNA ARCHIWIZACJI SIECI MIĘDZYNARODOWE KONSORCJUM ARCHIWI
HISTORIA STAN OBECNY I ZADANIA CENTRALNEGO KATALOGOWANIA W BUŁGARII
HISTORIA WSPÓŁPRACY PRZYSZŁOŚĆ W CROWDSOURCINGU
HISTORIC CATALOGING COSTS ISSUES AND TRENDS
HISTORICAL ART SALES CATALOGUES AND THE IDC LUGT PROJECT
HISTORICAL BRITISH NEWSPAPERS ONLINE
HISTORIE A SOUCASNOST CESKO SLOVENSKE BIBLIOGRAFIE
HISTORIE ŻYCIA I DRZEWA PRZYJACIÓŁ
HISTORY COMES ALIVE THE AMERICAN MEMORY PROJECT
HISTORYCZNE GAZETY BRYTYJSKIE ONLINE
HISTORYCZNE KATALOGI AUKCJI DZIEŁ SZTUKI I PROJEKT IDC LUGT
HOLENDERSKA CHOROBA ROSYJSKIEJ BIBLIOGRAFII

          

Cyfry w nawiasie okrągłym oznaczają liczbę wyszukanych dokumentów (gdy większa niż 1)Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa