BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: Hasło_przedm

Wybierz hasło z indeksu (kliknij na klawisz z numerem)

          

EVERGREEN SYSTEM BIBLIOTECZNY (2)
FACEBOOK PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
FACEBOOK SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY
FENOMENOGRAFIA
FID FEDERATION INTERNATIONALE D INFORMATION ET DE DOCUMENTATION (2)
FILIPINY BIBLIOTEKA NARODOWA FILIPIN MANILA
FILIPINY BIBLIOTEKARSTWO
FILIPINY BIBLIOTEKI PUBLICZNE
FILIPINY INFORMACJA NAUKOWA (2)
FILIPINY PRAWO AUTORSKIE
FILM
FILM BIBLIOGRAFIA FRANCJA
FILM BIBLIOGRAFIA WIELKA BRYTANIA
FILM FRANCJA (5)
FILM GROMADZENIE FRANCJA (3)
FILM UDOSTĘPNIANIE FRANCJA (5)
FILM UDOSTĘPNIANIE STANY ZJEDNOCZONE
FILM UDOSTĘPNIANIE WIELKA BRYTANIA
FILM WIELKA BRYTANIA
FINLANDIA

          

Cyfry w nawiasie okrągłym oznaczają liczbę wyszukanych dokumentów (gdy większa niż 1)Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa