BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: Klucz

Wybierz hasło z indeksu (kliknij na klawisz z numerem)

          

MŁODZIEŻ (więcej niż30)
MŁODZIEŻ SPECJALNEJ TROSKI
MMB MULTIMEDIA BEREITSTELLUNGSSYSTEM
MMNIEJSZOŚCI NARODOWE
MNIEJSZOŚCI ETNICZNE (27)
MNIEJSZOŚCI NARODOWE (14)
MOBILNA BIBLIOTEKA
MOBILNA EDUKACJA
MOBILNE APLIKACJE
MOBILNE SIECI (7)
MOBILNE SYSTEMY KOMUNIKACJI (11)
MOBILNE TECHNOLOGIE (16)
MOBILNE URZĄDZENIA (7)
MOBILNE USŁUGI (2)
MOBILNY INTERNET (2)
MODEL AKCEPTACJI TECHNOLOGII
MODEL HARVARDZKI TEORIA
MODEL SUKCESU SYSTEMU INFORMACYJNEGO
MODEL TWÓRCZEJ DESTRUKCJI J SCHUMPETER
MODEL WYMIARÓW KULTURY

          

Cyfry w nawiasie okrągłym oznaczają liczbę wyszukanych dokumentów (gdy większa niż 1)Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa