BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: Słowo_w_tyt.

Szukasz: PRIMO OPROGRAMOWANIE UMOŻLIWIAJĄCE WYSZUKIWANIE I DO


          
Autor Krbec, P.
Tytuł PRIMO - vyhledávání a dodávání informací orientované na uživatele.
Tłum. tytułu PRIMO -- oprogramowanie umożliwiające wyszukiwanie i dostarczanie informacji ukierunkowane na potrzeby użytkownika
Analiza Nie ma sensu dążenie do utworzenia w bibliotece jednego uniwersalnego systemu -- oprogramowania zapewniającego realizację różnorodnych usług. Natomiast sprawdza się podejście zintegrowane, łączące zautomatyzowany system biblioteczny (ZSB), jak np. Aleph, z innymi funkcjonalnymi składnikami, pozwalającymi użytkownikowi na korzystanie z wielu usług biblioteki, a nie tylko na wyszukiwanie informacji w systemie lokalnym. Tak pomyślane systemy, nastawione na realizację różnorodnych potrzeb czytelnika, trzeba jednak osadzić w jednym środowisku, przyjaznym dla końcowego użytkownika. Powinno ono umożliwiać nie tylko wyszukiwanie różnych źródeł informacji, ale też realizację takich usług jak e-mail, czy pozyskiwanie karty czytelnika, funkcjonować jako wirtualna czytelnia i witryna biblioteki oraz oferować wiele powiązanych usług (np. EED). Taką integrację zapewnia PRIMO, kolejny z produktów firmy Ex Libris, pomyślany jako środowisko sieciowe tworzone w standardowej technologii HTML/CSS, zgodne ze standardami W3C oraz wspierające wszystkie standardowe przeglądarki i protokoły (Z39.50, SRU, HTTP/XML, OAI-PMH). Oprogramowanie to pozwala na korzystanie z usług biblioteki w dowolnym czasie i z dowolnego komputera z zainstalowaną przeglądarką oraz umożliwia nieograniczone komponowanie poszczególnych składników systemu. Można je z łatwością integrować z różnymi portalami i odwrotnie -- właczać do niego składniki innego systemu. PRIMO zapewnia kompleksowe usługi -- od równoległego wyszukiwania do dostarczania dokumentów, zarówno drukowanych jak i elektronicznych, i to bez względu na ich format czy pierwotną lokalizację. Pozwala też wzbogacać ofertę o szereg dodatkowych funkcji, znanych z komercyjnych zastosowań, takich jak Amazon, Google czy Vltava. PRIMO nie ingeruje przy tym w sam ZSB, zwiększa natomiast jego możliwości. Pracując z PRIMO, użytkownik korzysta z jednego centralnego punktu integrującego wyszukane źródła i powiązane z nimi usługi (ale może wyszukiwać również za pomocą pytań rozproszonych, bez ściągania danych w jedno miejsce). Czytelnik ma wszystko na jednym ekranie i jest przez system klarownie prowadzony. Informacje ze źródeł o różnej strukturze i zawartości są inteligentnie prezentowane w taki sposób, aby sprawiały wrażenie jednej pełnej informacji. PRIMO realizuje to wszystko dzięki swojej budowie (środowisko graficzne, wyszukiwarka, moduł dostarczania dokumentów, moduł edycyjny, część administracyjna, urządzenie obsługujące bazę danych) oraz zróżnicowanym poziomom pracy (zbierania danych, edycji -- ujednolicenia i wzbogacania danych, wyszukiwania/selekcji -- wyszukiwarka oparta o technologię Lucene, poziom aplikacji -- serwera oraz prezentacji danych -- oglądania, dostarczania). PRIMO wkracza na czeski rynek jako pierwszy system zupełnie nowej generacji, służący bibliotekom. Główne korzyści płynące z jego zastosowania to: 1) zgromadzenie w jednym miejscu i ujednolicenie różnorodnych informacji z lokalnych i odległych źródeł; 2) połączenie wyszukiwania z dostarczeniem dokumentów i ewentualnie innymi usługami; 3) zniesienie podczas pracy z systemem różnic między własnymi źródłami, a znajdującymi się poza biblioteką, a także między dokumentami drukowanymi i elektronicznymi; 4) ułatwienie pracy zarówno użytkownikom jak i pracownikom, dbającym o rozwój ZSB i usług informacyjno-bibliotecznych; 5) wykorzystanie oprogramowania, które już biblioteka posiada (w tym własnego ZSB), a więc minimalizacja inwestycji. Prezentacja produktu PRIMO podczas konferencji Knihovny Současnosti 2007 (Seč. 11-13.09.2007) znajduje się na stronach http://www.sdruk.cz/sec/2007/b1/ lub http://www.multidata.cz/produkty/primo/podpora/primo_sec2007.pdf/view. Zaprezentowano proces wyszukiwania i komponowania cząstkowych informacji oraz uzyskane wyniki na przykładzie dzieł rzeźbiarza M. B. Brauna.
Hasło Bibliotekarstwo automatyzacja Czechy
Hasło Systemy biblioteczne
Hasło Czechy bibliotekarstwo
Klucz Automatyzacja w bibliotekarstwie
Klucz PRIMO (oprogramowanie)
Klucz Open Source (oprogramowanie)
Klucz Systemy biblioteczne zintegrowane
Klucz Systemy biblioteczne
Dział 016 Mechanizacja i automatyzacja w bibliotekarstwie i informacji naukowej (zagadnienia ogólne)
Cytata // Knih. Souč..- 2006, s. 408-409


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa