BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: Słowo_w_tyt.

Szukasz: TAMING THE METADATA BEAST


          
Autor Massart, D.
Tytuł Taming the metadata beast : ILOX.
Tłum. tytułu Oswajanie bestii metadanych : ILOX
Analiza {Learning objects} (LO), czyli obiekty dydaktyczne wielokrotnego użytku, to cyfrowe zasoby wykorzystywane do wspomagania procesów kształcenia i uczenia się online. Tak jak w przypadku innych typów cyfrowych treści, do zapewnienia informacji niezbędnych do wyszukiwania LO wykorzystuje się różnego typu schematy metadanych, opisujących poszczeg. aspekty tych zasobów: zarówno specyfikacje ogólne, takie jak IEEE i Dublin Core Education oraz modele specjalistyczne, umożliwiające dokonanie szczegółowego opisu określonego atrybutu LO. W art. przedstawiono ramy dla organizacji, w sposób znaczący semantycznie, różnych standardów metadanych każdego trybu treści cyfrowych w jednym schemacie, pozwalającym na ich przetwarzanie w całości. Schemat ten, nazwany {Information for Learning Object Exchange} (ILOX) jest częścią specyfikacji LODE {(Learning Objects Discovery and Exchange)}, opracowywanej przez organizację IMS Global Learning Consortium i mającej na celu ułatwienie wyszukiwania i pozyskiwania LO przechowywanych w różnych zbiorach. ILOX nie jest nowym zestawem zasad, a standardem o charakterze łączącym, profilującym istniejące, ogólne normy pod kątem wymagań specyficznych dla środowiska edukacyjnego; całkowita automatyzacja tworzenia danych ILOX z istniejących metadanych nie przedstawia więc większych problemów. W art. przedstawiono, w jaki sposób schemat ten łączy model danych FRBR z mechanizmem abstrakcji zwanym materializacją, w celu organizacji rekordów metadanych. Zaprezentowano również profil aplikacji ILOX wykorzystywany przez {Learning Resorce Centre} -- serwis oferujący europejskim nauczycielom dostęp do cyfrowych materiałów edukacyjnych z wielu różnych krajów i od różnych dostawców.
Hasło Metadane
Hasło Internet a wyszukiwanie informacji
Hasło Internet a opracowanie zbiorów
Hasło Języki informacyjno-wyszukiwawcze
Klucz Metadane
Klucz Informacja naukowa
Klucz Dokumenty elektroniczne
Klucz E-learning
Klucz E-eduakcja
Klucz Internet a kształcenie
Klucz Kształcenie zdalne
Klucz ILOX (Information for Learning Object Exchange)
Klucz Formaty bibliograficzne
Klucz Obiekty wiedzy
Dział 013 Języki informacyjno-wyszukiwawcze. Rzeczowe opracowanie dokumentów
Cytata // D-Lib Mag. [online].- Vol. 16 (2010), 11/12, il., bibliogr. 14 poz. [dostęp 30 listopada 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.dlib.org/dlib/november10/massart/11massart.html


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa