BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: BABIN_Rok/Nr

Szukasz: BABIN 2003 1 2 12


          
Autor Gupta, D. K.
Tytuł What is marketing in libraries? : concepts, orientations, practices.
Tłum. tytułu Czym jest marketing w bibliotekach? : idee, kierunki, praktyka
Analiza Przydatność marketingu w bibliotekach budzi sporo wątpliwości i emocji. Wielu bibliotekoznawców uważa, że nie można przenosić pojęć pochodzących ze świata biznesu na organizacje użyteczności publicznej takie jak uniwersytety, szpitale i biblioteki, gdyż finansowane są one w odmienny sposób, mają inne cele i działają w odmiennych środowiskach. Autorzy art. utrzymują natomiast, że biblioteki mogą równie aktywnie jak prywatne firmy stosować strategie marketingowe oraz komercyjne reguły działania, o czym świadczy rosnące zainteresowanie bibliotekarzy technikami marketingu oraz reorganizacją świadczonych usług. Marketing biblioteczny to nie tylko zdobywanie nowych klientów, świadczenie nowego rodzaju usług i wdrażanie nowych technologii, ale przede wszystkim zmiana podejścia do pracy. Potrzeby użytkownika traktowane są priorytetowo i staje się on centralną częścią wszystkich zabiegów reorganizacyjnych. Korzystne sprzedawanie usług bibliotecznych nie polega na pozyskiwaniu pieniędzy, lecz na zmianie nastawienia pracowników i całej organizacji, uświadomieniu sobie, że czym większe jest zadowolenie użytkowników tym lepszy jest publiczny wizerunek biblioteki. Kluczowe elementy procesu marketingowego to: 1) oszacowanie kim są użytkownicy, jakie są ich obecne i przyszłe potrzeby oraz jakich korzyści oczekują; 2) analiza słabych i mocnych stron macierzystej instytucji; 3) analiza oferty konkurencyjnych placówek i innych agencji informacyjnych; 4) zrozumienie czym różni się dana biblioteka od placówek konkurencyjnych; 5) opracowanie planu działania na podstawie znajomości rynku i oceny owych różnic oraz wytyczenie działań niezbędnych do usatysfakcjonowania jak największej ilości użytkowników. Aby móc z powodzeniem stosować techniki marketingowe niezbędne są: badanie rynku, strategie gromadzenia oraz wyceny usług i organizacja dystrybucji i komunikacji. Podstawowe etapy marketingu to reklamowanie usług, organizacja działu marketingowego, doskonalenie pracy wszystkich działów. Zmiany muszą być ukierunkowane na klienta oraz wdrażane kompleksowo, przy uwzględnieniu realnej sytuacji na rynku. Należy pamiętać, że marketing umożliwia przetrwanie instytucji, zwiększa szanse sukcesu, umożliwia korzystniejsze relacje z klientami oraz lepszą organizację pracy biblioteki.
Hasło Marketing w bibliotekarstwie
Hasło Bibliotekarstwo marketing
Klucz Marketing biblioteczny
Dział 003 Bibliotekarstwo (organizacja i zarządzanie; technika i metodyka ogólnie)
Cytata // Inf. Outlook.- Vol. 6 (2002), nr 11, s. 25-30, bibliogr. 14 poz.


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa