BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: BABIN_Rok/Nr

Szukasz: BABIN 2004 1 2 28


          
Autor Choh, N. L.
Tytuł A totally do-it-yourself library without a library customer service desk : the Singapore experience.
Tłum. tytułu Pełna samoobsługa w bibliotece : doświadczenia Singapuru
Analiza Koncepcja samobsługi (Do-It-Youself) została opracowana i jest realizowana przez Krajową Radę Biblioteczną w Singapurze. Jej celem było zlikwidowanie kolejek przy wypożyczaniu książek i wzbogacenie oferty usług. Kupiono maszyny do zwrotu książek, co umożliwiło ich zwracanie w różnych punktach miasta przez całą dobę we wszystkie dni roku. Następnie nabyto system identyfikacji radiowej RFID (Radio Frequency Tagging) rejestrujący samoobsługowe transakcje wypożyczenia/zwrotu książek. Połączony jest on z bibliotecznym systemem komputerowym, co umożliwia klientom dostęp do własnej kartoteki wypożyczeń, a bibliotece -- wysyłanie monitów, przedłużanie terminu wypożyczenia i pobieranie opłat. Następnie zautomatyzowano rejestrację czytelników i obsługę informacyjną. Prototyp biblioteki z pełną samoobsługą uruchomiono w bibliotece publicznej w Seng Kong -- SKCL (Seng Kong Community Library). Umieszczony w holu kiosk komputerowy zawiera pełną instrukcję działań koniecznych do samodzielnego zarejestrowania się w bibliotece oraz korzystania z urządzeń do wypożyczania/zwrotu pozycji i innych działań bibliotecznych, umożliwia też pozyskiwanie informacji bez bezpośrednigo kontaktu z bibliotekarzem. Istnieje możliwość połączenia się z biblioteką przy wykorzystaniu urządzeń telekonferencyjnych, komputerów i telefonu. Już pierwszego dnia po uruchomieniu samoobsługi bibliotekę SKCL odwiedziło 12300 osób, które wypożyczyły 14 tys. pozycji, zarejestrowało się samodzielnie 128 nowych czytelników i udzielono 255 informacji.
Hasło Biblioteki publiczne Singapur
Hasło Singapur biblioteki publiczne
Klucz Singapur
Klucz Biblioteki publiczne
Dział 004 Bibliotekarstwo (rodzaje bibliotek)
Cytata // IFLA J..- Vol. 29 (2003), nr 4, s. 298-300


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa