BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: BABIN_Rok/Nr

Szukasz: BABIN 2006 3 188


          
Autor Mingam, M.
Tytuł Rameau : bilan, pespectives.
Tłum. tytułu Rameau : bilans, perspektywy
Analiza Biblioteka Narodowa Francji od 25 lat tworzy język haseł przedmiotowych Rameau, który jest powszechnie stosowany w bibliotekach francuskich różnego typu. Rameau jest adaptacją języka używanego od lat 40-tych XX w. w bibliotece Uniwersytetu Laval w Québecu (RVM Laval). RVM Laval powstał jako francuskojęzyczna wersja języka haseł przedmiotowych Biblioteki Kongresu (Library of Congress Subject Headings). Sięgnięto wówczas po gotowe narzędzie, aby maksymalnie przyspieszyć prace nad językiem informacyjno-wyszukiwawczym, a jednocześnie zapewnić mu odpowiedni poziom merytoryczny. Podstawowy problem, jaki wyniknął z tej decyzji, to różnice na poziomie leksykalnym i składniowym, wynikające z osadzenia w innych realiach kulturowych i innej terminologii (RVM Laval był bardziej kalką językową LCSH niż merytoryczną adaptacją). Autor omawiając aktualne plany Centrum Rameau odnosi się do trzech poziomów języka Rameau: terminologicznego, semantycznego i syntaktycznego. Te trzy poziomy nie są równouprawnione -- najważniejszy z nich to poziom terminologiczny. Praca Centrum zanadto koncentrowała się na problemach semantycznych i składniowych, tymczasem, aby zapewnić satysfakcjonujący poziom, Rameau musi zawierać słownictwo precyzyjne, potwierdzone we francuskich źródłach i zadomowione w języku, jednoznaczne, bogate w terminy odrzucone. Na poziomie składniowym Rameau jest językiem prekoordynowanym. Obfitość określników skutkuje rozproszeniem informacji, a ich liczba i konteksty stosowania są trudne do opanowania przez osoby katalogujące. Wyznaczone przez autora kierunki pracy Centrum Rameau to: metodyczna, systematyczna rewizja jakościowa słownictwa, uproszczenie składni (po części inspirowane przez niemiecki system indeksacji SWD -- Schlagwortnormdatei), usunięcie nadmiarowych określników, liberalizacja zasad ich stosowania. Proponuje się zmiany w metodyce opracowania: raczej wiele tematów niż hasła budowane z wielu elementów. Zamierzeniem centrum Rameau jest osiągnięcie daleko posuniętej autonomii względem języków źródłowych -- LCSH i RVM Laval, choć pozostaną one ważnym punktem odniesienia, opracowanie rzeczowe ma bowiem wymiar lokalny i nie poddaje się międzynarodowej unifikacji.
Hasło Języki informacyjno-wyszukiwawcze Francja
Hasło Francja języki informacyjno-wyszukiwawcze
Hasło Rameau (język haseł przedmiotowych)
Hasło Rzeczowe opracowanie dokumentów Francja
Hasło Francja rzeczowe opracowanie dokumentów
Klucz Rameau (język haseł przedmiotowych)
Klucz Francja
Klucz Rzeczowe opracowanie dokumentów
Dział 013 Języki informacyjno-wyszukiwawcze. Rzeczowe opracowanie dokumentów
Cytata // Bull. Bibl. France.- T. 50 (2005), nr 5, s. 38-47


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa