BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: BABIN_Rok/Nr

Szukasz: BABIN 2006 4 221


          
Autor Hopkinson, A.
Tytuł Introducing RFID at Middlesex University Learning Resources.
Tłum. tytułu Wprowadzenie RFID do biblioteki Uniwersytetu Middlesex
Analiza Wydziały Uniwersytetu Middlesex (UM) zlokalizowane są w kilku geograficznie odległych kampusach, w których mieści się 8 tzw. Centrów Zasobów Naukowych (CZN) (Learning Resources Centres), oferujących usługi biblioteczne, serwisy audiowizualne, bazę komputerową i wsparcie techniczne oraz ośrodki językowe. W czasie budowy nowego CZN (Sheppard Library) dla Campusu Hendon, przeznaczonego dla ok. 8 tys. studentów, do kontroli obiegu materiałów bibliotecznych (ok. 500 tys. jedn. gromadzenia, w tym 2 tys. płyt CD i DVD) zdecydowano się wykorzystać technologię RFID z systemem BiblioChip bazującym w całości na normach ISO 15693 i ISO 18000-3. Prezentację nowego systemu pracownikom CZN rozpoczęto rok przed planowanym otwarciem nowej biblioteki w sierpniu 2004 r., wykorzystując przy tym doświadczenia szwedzkich i szwajcarskich uczelni i firm (Uniwersytet w Goeteborgu, Bibliotheca, Biblioteka publiczna w Winterthur). W art. omówiono szczegółowo aspekty techniczne wdrażanej technologii, poszczególne etapy realizacji projektu, koszty inwestycji, problemy techniczne oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ochroną danych. Ponieważ tylko jedna firma -- Bibliotheca (http://www.bibliotheca-rfid.com/), dostarcza system RFID współdziałający z zainstalowanym w bibliotekach UM systemem Horizon, pominięto etap selekcji dostawcy. Jako firmę zapewniającą wsparcie techniczne wybrano D-Tech Direct. Zakupiono: 4 stanowiska do samodzielnego wypożyczania książek, 5 stanowisk do obsługi wypożyczeń dla pracowników, przenośne urządzenie do kontroli zasobów znajdujących się w magazynach i zbiorach podręcznych oraz zautomatyzowany sortownik zwracanych książek. System miał być wprowadzany w nowym budynku, co pozwoliło koszt jego instalacji wliczyć do ogólnych kosztów budowy. Dość wysoką cenę etykiet uznano za konieczny wydatek, mający zagwarantować zmniejszenie obciążenia personelu i kosztów pracy (znacznie większy budynek miała obsługiwać ta sama liczba pracowników). Książki oznaczano etykietami partiami -- w trakcie ich przenoszenia do nowej siedziby CZN. Bibliotekarze ocenili system b. pozytywnie. Ułatwił on znacznie obsługę rosnącej liczby studentów, pozwolił zmniejszyć ilość czasu przeznaczanego na obsługę transakcji bibliotecznych, zyskał również dużą popularność wśród samych użytkowników. Obecnie ok. 64% wypożyczeń i zwrotów w CZN Sheppard Library realizowanych jest samoobsługowo. UM jest pierwszą uczelnią w W. Brytanii, w której zainstalowano system Bibliotheca, jej pracownicy mieli więc możliwość negocjowania z dostawcą kwestie dostosowania systemu do potrzeb CZN, asystowania w tworzeniu jego angielskiej wersji dla Horizon oraz ustalania krajowych norm zapisu danych przechowywanych na etykietach RFID.
Hasło Bibliotekarstwo technika
Klucz RFID (Radio Frequency Identification)
Klucz Wielka Brytania
Klucz Biblioteki szkół wyższych
Dział 003 Bibliotekarstwo (organizacja i zarządzanie; technika i metodyka ogólnie)
Cytata // Program.- Vol. 40 (2006), nr 1, s. 89-97, il., bibliogr. 4 poz.


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa