BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: BABIN_Rok/Nr

Szukasz: BABIN 2008 1 77


          
Autor Luthmann, A.
Tytuł Librarians, professionalism and image : stereotype and reality.
Tłum. tytułu Bibliotekarze, profesjonalizm i wizerunek : stereotyp i rzeczywistość
Analiza Głos w dyskusji nt. zawodowych ról i portretów bibliotekarzy, na podstawie analizy treści brytyjskich i zagranicznych mediów, kultury popularnej i literatury przedmiotu oraz wpływu stereotypowych wyobrażeń na samoocenę pracowników bibliotek i idee dot. profesjonalizmu w bibliotekarstwie. Rozważania dot. zbieżności i rozbieżności między potoczną percepcją a stanem rzeczywistym prowadzono z perspektywy bibliotek publicznych, gdyż stereotypy dot. bibliotekarzy są związane zazwyczaj z osobami pracującymi w tym sektorze. Zgodnie z powszechnym przekonaniem, typowy pracownik biblioteki to starsza, biała kobieta, oschła i nieprzystępna, panna, ubrana w rozpinany sweterek, perły, tweedową spódnicę, z kokiem i w okularach, wykonująca nudną pracę. Większość bibliotekarzy to faktycznie starsze białe kobiety, stąd niektóre aspekty tego stereotypu są w miarę reprezentatywne. Na podstawie przeglądu gazet wnioskować można jednak, że to nie media odpowiedzialne są za jego podtrzymywanie. Większość prasowych relacji z bibliotek jest pozytywna, a ich pracownicy przedstawiani są jako osoby innowacyjne, ukierunkowane na przyszłość, zaangażowane, profesjonalne i dobrze zorganizowane. Oceny te dotyczą jednak głównie mężczyzn, co być może związane jest ze stereotypami płciowymi -- dokonania kobiet cenione sa na ogół niżej i traktowane jako mniej warte wzmianki. Również większość nekrologów bibliotekarzy (63,4%) poświęcona jest mężczyznom, w dużej mierze z sektora akademickiego. Najczęściej podkreśla się w nich osiągnięcia naukowe, ich międzynarodowe znaczenie, wpływ na kształtowanie zbiorów itp. a zawód portretowany jest jako fascynujący, oferujący możliwości wspaniałej i satysfakcjonującej kariery. Stereotypowy sposób postrzegania bibliotekarzy podtrzymywany jest natomiast w znacznej mierze w specjalistycznym piśmiennictwie bibliotekoznawczym (koncentrowanie się na opisywaniu kryzysu bibliotekarstwa, moda na usuwanie słowa {bibliotekarz} z tytułów stanowisk itp.), co sugeruje potrzebę zastanowienia się nad kwestiami samooceny pracowników tego sektora, reprezentacji płci i zawodowej prezentacji. Negatywna percepcja zawodu bibliotekarza utrzymuje się również w potocznej świadomości -- dla większości ludzi pracownicy bibliotek to osoby zajmujące się przestawianiem książek na półkach i pilnowaniem porządku. W zmianie takiego wizerunku, a co za tym idzie lepszej promocji czytelnictwa i bibliotek wśród młodych ludzi, pomocne byłoby prezentowanie w sposób pozytywny młodszych pokoleń bibliotekarek -- ich profesjonalizmu i kompetencji, a także zmiana nastawienia samych bibliotekarzy do zawodu, które autor określa jako samodeprecjonujące i nacechowane niepewnością dot. własnego statusu i roli społecznej. Konieczna jest również dobra i skuteczna reklama zakresu oferowanych przez nowoczesne biblioteki usług oraz umiejętności i doświadczenia ich kadry zawodowej.
Hasło Bibliotekarze zawód
Klucz Zawód bibliotekarza
Klucz Wizerunek bibliotekarza
Dział 020 Zawód
Cytata // Libr. Rev..- Vol. 56 (2007), nr 9, s. 773-780, bibliogr. 17 poz.


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa