BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: BABIN_Rok/Nr

Szukasz: BABIN 2008 2 129


          
Autor Jaeger, P. T.
Tytuł Public libraries, values, trust, and e-government.
Tłum. tytułu Biblioteki publiczne w Stanach Zjednoczonych -- wartości, zaufanie i usługi z zakresu e-administracji
Analiza Autorzy art., powołując się na badania świadczące o wysokim prestiżu społecznym bibliotek, omawiają czynniki sprzyjające wzrostowi zaufania do tych instytucji, takie jak równe traktowanie wszystkich użytkowników, neutralność światopoglądowa i polityczna, umożliwienie korzystania z komputerów i informacji ludziom biednym i niewykształconym, zaangażowanie społeczne i chęć niesienia pomocy potrzebującym. Od 1990 r. biblioteki w St. Zjednoczonych udzielają również informacji urzędowej i specjalnej. W art. skoncentrowano się na wykazaniu jak wielki wpływ na pozytywną ocenę tych placówek miało przejęcie przez biblioteki publiczne zadań e-administracji {(e-government)}, tj. nowa rola pośrednika i dostawcy usług sieciowych agencji i instytucji rządowych wszystkich szczebli {(zob. BABIN 2006 z. 4 poz. 264)}. Biblioteki zyskały dodatkowy autorytet, informacja przez nie przekazywana oceniana jest jako rzetelna i potrzebna, docenia się umięjętności i wiedzę bibliotekarzy. Dzięki uczestnictwu w systemie e-administracji i stałej współpracy z FEMA (Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego) biblioteki m.in. mogły odegrać znaczącą rolę przy opanowywaniu skutków huraganów w latach 2004-2005, służąc pomocą przy odnajdywaniu zaginionych, wspomagając łączność ze służbami ratowniczymi, udostępniając materiały dot. procedur obowiązujacych w warunkach zagrożenia, oferując mapy, plany, dane meteo itp. oraz wspierając samoorganizowanie się lokalnych grup pomocy wówczas, gdy władze zawiodły. Wskazano też na powiązanie nowych zadań z misją bibliotek pojmowaną jako służba społeczna. Omówiono problemy organizacyjne i finansowe związane ze usługami e-administracji. Nowe zadania przydzielono bibliotekom bez konsultacji ze środowiskiem bibliotecznym, rząd nie wyasygnował też na ten cel żadnych funduszy. Wg badań z 2007 r., 98,7% bibliotek na Florydzie nie otrzymało dodatkowego wsparcia finansowego, kadrowego czy szkoleniowego, mimo, że zwiększyła się liczba zainteresowanych nowymi usługami użytkowników i wzrósł zakres obowiązków bibliotekarzy. Biblioteki, jako najlepiej zorientowane w potrzebach odbiorców, powinny aktywnie uczestniczyć przy planowaniu i doborze wszelkich usług, również e-administracji. Konieczna jest współpraca międzybiblioteczna, międzyresortowa i z fundacjami prywatnymi. Uczelnie biblioteczne muszą włączyć tematykę e-administracji do programu studiów. Próbę taką podjęto na Uniwersytecie Maryland -- w 2007 r. wchodzący w jego skład College Studiów z Zakresu Informacji Naukowej wprowadził przedmiot {e-administracja} do programu magisterskiego, akredytowanego przez ALA. Podkreślono, że e-administracja służy rozwojowi e-demokracji oraz zgodna jest z prawami obywateli gwarantowanymi przez konstytucję i kodeksem etycznym ALA.
Hasło Informacja urzędowa udostępnianie Stany Zjednoczone
Hasło Biblioteki publiczne usługi biblioteczno-informacyjne Stany Zjednoczone
Hasło Stany Zjednoczone informacja urzędowa
Hasło Stany Zjednoczone biblioteki publiczne
Klucz Stany Zjednoczone
Klucz Informacja urzędowa
Klucz Udostępnianie informacji urzędowej
Klucz Usługi biblioteczno-informacyjne
Klucz E-administracja
Dział 012 Informacyjna działalność biblioteki
Cytata // Inf. Technol. Libr..- Vol. 26 (2007), nr 4, s. 34-43, bibliogr. 73 poz.


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa