BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: BABIN_Rok/Nr

Szukasz: BABIN 2008 3 180


          
Autor Bosc, A.
Tytuł Le réseau des bibliothèques publiques de Singapour : ou le succès du trio convivialité, automatisation, innovation.
Tłum. tytułu Sieć bibliotek publicznych w Singapurze : sukces dzięki otwartości, automatyzacji i innowacyjności
Analiza W ciągu ostatnich 10 lat na skutek działań podjętych przez Krajową Radę Biblioteczną (KRB) Singapuru nastąpiła zupełna zmiana obrazu bibliotekarstwa publicznego w tym kraju: wybudowano 30 nowych bibliotek (w tym nowatorski gmach łączący siedziby Biblioteki Narodowej i Centralnej Biblioteki Publicznej), liczba odwiedzin w placówkach sieci wzrosła o 350%, wypożyczeń o 150%, a dokumentów o 160%. 26% populacji kraju to aktywni użytkownicy bibliotek. Osiągnięcia te to m.in. efekt przyjętego przez KRB w 2005 r. planu strategicznego Biblioteka 2010 {(Library 2010: Libraries for Life, Knowlegde for Success)}, który zakładał maksymalne zaangażowanie bibliotek w służbie gospodarki opartej na wiedzy. Obywatel wykształcony, mający dostęp do informacji i umiejący z nich korzystać, pracuje nie tylko dla własnego rozwoju, ale i zwiększa dobrobyt kraju. W 2007 r. na sieć bibliotek publicznych zarządzanych przez NLB składały się: biblioteka narodowa, trzy biblioteki regionalne, 20 gminnych i 10 gminnych dla dzieci. Większość z nich otrzymała nowe siedziby -- bardzo nowoczesne, otwarte na zieleń, o przejrzystym układzie przestrzennym. Większość placówek czynnych jest cały tydzień w godz. 10.00 -- 21.00. Wprowadzono automatyczną obsługę wypożyczeń i zwrotów (książki można oddawać przez 24 godz. na dobę w dowolnych, umieszczanych w miejscach publicznych automatach którejkolwiek z bibliotek sieci), wszędzie funkcjonują e-kioski (dostęp do konta czytelnika, informacje) oraz serwisy {cybriotekarzy} (konsultacje z bibliotekarzami przez komunikatory elektroniczne). Przewidziano opac tradycyjny dla dorosłych, i osobny, bardziej intuicyjny dla dzieci. W 2008 r. zostanie udostępniona użytkownikom nowa wersja interfejsu katalogu (Primo Ex-libris) z uwzględnieniem interaktywnych narzędzi Web 2.0 (rekomendacje, folksonomie, komentarze itp.). Gromadzenie i opracowanie jest scentralizowane -- razem z dokumentami biblioteka otrzymuje gotowe opisy. Bardzo dużą wagę przywiązuje się do jakości usług i satysfakcji użytkownika oraz łatwego dostępu. W ramach promocji czytelnictwa podejmuje się starania by maksymalnie przybliżyć bibliotekę: dystrybutory książek stanęły na przystankach, dworcach, stacjach metra, lotniskach, w centrach handlowych, szpitalach, i w miejscach, gdzie nie ma w pobliżu czytelni. Biblioteka ma stanowić centrum kulturalne społeczności lokalnej, a zarazem aktywnie uczestniczyć w rozwoju kraju, np. przygotowując informacje i dane dla agencji rządowych i przedsiębiorstw, udzielać pomocy w zdobywaniu informacji biznesowych i prowadzić szkolenia w tym zakresie. W KRB działa Departament Technologii i Innowacji, który zajmuje się rozwiązywaniem problemów zgłaszanych przez biblioteki, ale i przewidywaniem zagrożeń, wspieraniem innowacji i prowadzeniem eksperymentów. Efektem współpracy tego departamentu i zespołów bibliotekarzy są inicjatywy unowocześniania usług, np. przejście w komunikacji z użytkownikami na M-service (SMS, telefon komórkowy) czy projekt {Smart Shelf} -- lokalizacja publikacji w wolnym dostępie oparta na technologii RFID.
Hasło Biblioteki publiczne automatyzacja Singapur
Hasło Sieci biblioteczne Singapur
Hasło Singapur sieci biblioteczne
Hasło Singapur biblioteki publiczne
Klucz Singapur
Klucz Sieci biblioteczne
Klucz Biblioteki publiczne
Klucz Automatyzacja bibliotek
Dział 004 Bibliotekarstwo (rodzaje bibliotek)
Cytata // Bull. Bibl. France.- Vol. 53 (2008), nr 2, s. 68-77, il., bibliogr. 15 poz.


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa