BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: BABIN_Rok/Nr

Szukasz: BABIN 2008 3 200


          
Autor Holland, G. A.
Tytuł Information science : an interdisciplinary effort?.
Tłum. tytułu Informacja naukowa : dziedzina interdyscyplinarna?
Analiza W badaniach z zakresu informacji naukowej (IN) wykorzystuje się elementy wielu dyscyplin, w tym bibliotekoznawstwa, technologii informacyjnej, informatyki i teorii komunikacji, a współpraca między specjalistami z różnych dziedzin promowana jest w świecie nauki jako źródło innowacji, postępu i rozwoju teorii. W art. przeanalizowano charakter i wartość tej kooperacji skupiając się na objaśnieniu semantycznych niespójności jej opisu, w tym -- różnic między używanymi przez wielu naukowców zamiennie pojęciami {interdyscyplinarności} i {wielodyscyplinarności}, oraz określeniu ich przydatności dla IN. Dokonano w tym celu filozoficznej analizy obu terminów oraz przeglądu związanych z nimi koncepcji, przeprowadzono również studium przypadku dot. relacji między IN a kognitywistyką oraz perspektyw ich kooperacji. Wg autora, {interdyscyplinarność} (i/d) i {wielodyscyplinarność} (w/d) różnią zarówno metody, jak ramy teoretyczne i wykorzystywane w nich pojęcia. Odpowiednie zdefiniowanie tych terminów oraz używanie ich zgodnie z właściwym znaczeniem może zapewnić IN większą semantyczną integralność, która z kolei pozwoli na ekstrapolację uzyskanych w ich trakcie wniosków na inne dyscypliny oraz lepszą identyfikację i rozumienie programów badawczych oraz sprawniejszą komunikację w społeczności naukowej. W praktyce, w kontekście współpracy w ramach IN warto realizować zarówno projekty i/d, jak i w/d. Zalety badań w/d to szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów, w sytuacji, gdy przydatną teorię, którą można zastosować do analizy danego zagadnienia czy problemu, znaleźć można w obrębie innej dyscypliny; i/d przynosi bardziej długofalowe korzyści pozwalając zapewnić stały rozwój teoretyczny i metodologiczny i zapobiegać stagnacji danej dyscypliny. Należy jednak wspomnieć, że prawdziwa interdyscyplinarność, czyli harmonizacja i synteza dwóch lub więcej dziedzin i przełamanie tradycyjnych powiązań w ich obrębie, umożliwiające ustanowienie nowego poziomu dyskursu i integracji wiedzy, i stworzenie nowych, funkcjonalnie powiązanych teorii i metod, jest trudna do osiągnięcia i większość przedsięwzięć naukowych określających się jako i/d nie przekracza poziomu w/d -- wykorzystywania do rozwiązywanego wspólnie przez naukowców różnych specjalności problemu teorii, narzędzi i metod z własnych dziedzin.
Hasło Informacja naukowa prace ogólne
Klucz Prace ogólne
Klucz Informacja naukowa
Dział 009 Informacja naukowa i dokumentacja (opracowania ogólne)
Cytata // J. Doc..- Vol. 64 (2008), nr 1, s. 7-23, bibliogr. 56 poz.


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa