BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: BABIN_Rok/Nr

Szukasz: BABIN 2008 4 261


          
Autor Palmer, M.
Tytuł Using RFID to transform Essex libraries.
Tłum. tytułu Wykorzystanie systemu RFID w transformacji bibliotek w hrabstwie Essex
Analiza System identyfikacji radiowej RFID umożliwił przekształcenie systemu bibliotek publicznych w hrabstwie Essex w nowoczesne instytucje, odpowiadające potrzebom użytkowników oczekujących łatwego i szybkiego dostępu do zbiorów bibliotecznych. Władze samorządowe hrabstwa Essex zainteresowały się technologią RFID w 1998 r., a w 2002 r. ogłoszono przetarg na zainstalowanie jej w bibliotece w Colchester, drugiej co do wielkości placówce w hrabstwie. System musiał spełniać określone wymagania: a) poprawić bezpieczeństwo zbiorów, b) podnieść jakość obsługi klienta poprzez umożliwienie użytkownikom samodzielnego dokonywania wypożyczeń, zwrotów i prolongat, c) sprawdzać informacje o stanie konta czytelników, d) umożliwiać stosowanie tańszych, standardowych, przemysłowych etykiet, a nie własnościowych wersji przystosowanych do potrzeb bibliotek. Instalowanie systemu (firmy Intellident Ltd) oraz oznaczenie etykietami RFID ponad 250 tys. pozycji ze zbiorów trwało 12 miesięcy. Wybrano standardowe etykiety 13,56 Mhz z procesorem Philips I-Code, a dzięki zastosowaniu protokołu SIP-2, aplikacja współpracowała ze zautomatyzowanym systemem biblioteki (GEAC PLUS). Ponieważ uruchomiony we wrześniu 2003 r. system samoobsługi zyskał akceptację czytelników (wykorzystywany był przy dokonywaniu ok. połowy wszystkich operacji), podjęto decyzję o wdrożeniu tej technologii w kolejnych trzech bibliotekach na terenie hrabstwa. Następnie, opierając się na doświadczeniach pierwszych 4 placówek, zdecydowano o rozszerzeniu RFID na kolejne 31 bibliotek, we współpracy z firmą BT, partnerem strategicznym hrabstwa ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program rozpoczęto w styczniu 2006 r., do maja system RFID funkcjonował w 14 bibliotekach, do marca 2007 r. miał zostać zainstalowany łącznie w 35, tj. w prawie połowie placówek w hrabstwie. Dzięki ciągłemu udoskonalaniu, jego popularność w kolejnych bibliotekach jest porównywalna lub wyższa niż w placówkach, w których został zainstalowany wcześniej. RFID zwiększa efektywność bibliotek: wpływa na sposób zarządzania zasobami, a personel zwolniony z rutynowych czynności może skupić się na bezpośredniej pomocy czytelnikom. Zastosowanie RFID budzi obawy dotyczące ochrony prywatności, więc zadbano, by system spełniał wszelkie wymogi ustawy o ochronie danych osobowych. Niektórzy czytelnicy wskazali, że dzięki wprowadzeniu samoobsługi ich prywatność jest lepiej chroniona, gdyż mogą wypożyczać pozycje dotyczące delikatnych lub kontrowersyjnych tematów bez konieczności kontaktowania się z personelem. Po zakończeniu programu możliwe będzie zbadanie, w jaki sposób RFID może przyczynić się do poprawy funkcjonowania pozostałych, mniejszych bibliotek w hrabstwie.
Hasło Bibliotekarstwo technika
Klucz RFID (Radio Frequency Identification)
Klucz Biblioteki publiczne
Klucz Wielka Brytania
Klucz Technika w bibliotekarstwie
Dział 003 Bibliotekarstwo (organizacja i zarządzanie; technika i metodyka ogólnie)
Cytata // Libr. Hi Tech News.- Vol. 23 (2006), nr 10, s. 21-22


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa