BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: BABIN_Rok/Nr

Szukasz: BABIN 2009 1 74


          
Autor Mangiaracina, S.
Tytuł NILDE: developing a new generation tool for document delivery in Italy.
Tłum. tytułu NILDE: rozwój narzędzia dostarczania dokumentów nowej generacji we Włoszech
Analiza Omówiono implementację, funkcjonowanie oraz najnowsze etapy rozwoju NILDE -- {Network Inter-Library Document Exchange} (sieciowy system międzybibliotecznej wymiany dokumentów) -- oprogramowania zarządzającego dostarczaniem dokumentów (DD) dla bibliotek i użytkowników końcowych, opracowanego przez Bibliotekę Bolońskiej Strefy Badawczej Włoskiej Krajowej Rady Naukowej (CNR). NILDE umożliwia nadzorowanie wszystkich zadań i procesów związanych z obiegiem dokumentów w serwisach DD dzięki dostarczaniu syntetycznych i analitycznych statystyk, wskaźników wydajności (współczynników wypełnienia {(fill rate)}, minimalnego czasu przetwarzania {(turn-around time)} i in.) oraz wspieraniu bezpiecznej elektronicznej dostawy. System posiada szereg opcji powiązanych z technologią 2.0, co uprzystępnia go w jeszcze większym stopniu użytkownikom. Jego pierwszy prototyp testowano w 2001 r,. w 2004 r. -- wdrożono Zasady i Regulamin NILDE, co pozwoliło na rozszerzenie współpracy włoskich bibliotek w zakresie DD i dalszą popularyzację systemu. W 2005 r. -- udostępniono nowy moduł dla użytkowników bibliotek, umożliwiający przesyłanie zamówień na dokumenty z każdej bazy zgodnej ze standardem OpenURL (np. Web of Science, PubMed itp.) i sprawdzanie statusu zamówienia. Od 2006 r. NILDE jest serwisem ogólnokrajowym, ma ponad 5 tys. zarejestrowanych użytkowników; koszty jego utrzymania dzielone są przez wszystkie 600 bibliotek członkowskich. W art. przedstawiono szczegółowo zasady działania systemu, jego architekturę, cechy interfejsu użytkownika oraz te czynniki, które przyczyniły się do sukcesu NILDE i sprawiły, że stał się on de facto standardem DD dla włoskich bibliotek.
Hasło NILDE (system)
Hasło Wypożyczenia międzybiblioteczne Włochy
Hasło Zbiory biblioteczne wypożyczanie Włochy
Hasło Włochy zbiory biblioteczne
Klucz NILDE (system)
Klucz Wypożyczenia międzybiblioteczne
Klucz Wypożyczanie zbiorów
Klucz Włochy
Dział 018 Udostępnianie zbiorów. Korzystanie z bibliotek
Cytata // Interlending Doc. Supply.- Vol. 36 (2008), nr 3, s. 167-177, il., tab., bibliogr. 23 poz.


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa