BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: BABIN_Rok/Nr

Szukasz: BABIN 2009 3 183


          
Autor Selwyn, N.
Tytuł The digital native -- myth and reality.
Tłum. tytułu Cyfrowy tubylca : mity i rzeczywistość
Analiza Przekonanie o tym, że dzieci i młodzież urodzone w erze informatyki są znawcami cyfrowych technologii, a sieć www jest dla nich naturalnym środowiskiem komunikacyjnym, dominuje w zachodnim piśmiennictwie oraz społecznych i politycznych debatach od ok. 30 lat, od czasu pojawienia się pod koniec lat 70. ubiegłego wieku archetypicznych postaci {hakera komputerowego} {(zob. BABIN 2003 z.1/2 poz 50)} i {gracza wideo}. Na początku XXI w. popularność zdobyły terminy {cyfrowych tubylców}, {urodzonych cyfrowo}, {sieciowego pokolenia}, czy {generacji C} (od angielskich słów {connected} -- podłączeni, {creative} -- kreatywni i {click} -- klikający), mające odzwierciedlać opisywane przez wielu badaczy (Marc Prensky, Don Tapscott i in.) permanentne {zanurzenie} młodych ludzi w wirtualnej rzeczywistości i świecie otaczających ich od niemowlęctwa nowych technologii oraz ponoć wrodzoną łatwość posługiwania się nimi. Powyższe koncepcje zakładają też istnienie wyraźnego podziału cyfrowego między starszym i młodszym pokoleniem, które w przeciwieństwie do poprzedników ma biegle posługiwać się cyfrowym językiem komputerów, gier i internetu oraz posiadać w związku z tym zupełnie nowe możliwości uczenia się i przetwarzania informacji. W art. dokonano krytycznego przeglądu publikacji z zakresu informacji naukowej, pedagogiki i badań nad mediami i komunikacją poświęconych relacjom między młodymi ludźmi a technologią oraz podjęto próbę realistycznej oceny tych relacji i faktycznego wykorzystania przez {generację C} cyfrowych narzędzi i zasobów, przytaczając rezultaty najnowszych badań empirycznych. Wynika z nich, że choć cyfrowa rewolucja w sposób oczywisty zmieniła styl życia najmłodszych pokoleń, trudno mówić o jakiejś bardzo istotnej zmianie społecznych i pokoleniowych relacji, jakie miałaby spowodować, warto więc do literatury nt. cyfrowych migracji podchodzić z dużym dystansem. Zakres uczestnictwa dzieci i młodzieży w świecie internetu okazuje się być bardzo zróżnicowany (i zależny w dużej mierze od wieku, społecznego kontekstu i okoliczności); jest też bardzo często zdumiewająco nikły (ogranicza się często do komunikowania się w sieci, gier i pozyskiwania filmów i interesujących ją materiałów, co można najlepiej określić jako pasywną konsumpcję treści), a faktyczne umiejętności informacyjne młodych internautów odbiegają często znacznie od tego, co mają rzekomo potrafić {cyfrowi tubylcy}. Dużą rolę, wbrew przewidywaniom niektórych teoretyków, odgrywają też w tej grupie wiekowej nadal tradycyjne, przedcyfrowe interakcje. Zdaniem autora, za stereotypowymi portretami współczesnych dzieci i młodzieży kryje się nieuzasadniony technologiczny i biologiczny determinizm oraz mylenie biernego użytkowania technologii z wykorzystaniem jej w sposób twórczy i pozwalający na zdobywanie wiedzy i nowych kwalifikacji. Wnioski z cytowanych badań sugerują potrzebę dodatkowego szkolenia opisywanej grupy w zakresie umiejętności pozyskiwania i oceny źródeł cyfrowych i powinny zostać wykorzystane przez pedagogów i instytucje publiczne, których rolą jest nadal wspieranie i ukierunkowywanie technicznych, informacyjnych zainteresowań i aktywności nowych pokoleń.
Hasło Internet wyszukiwanie informacji
Hasło Użytkownicy informacji naukowej dzieci
Hasło Dziecko użytkownicy informacji naukowej
Hasło Użytkownicy informacji naukowej młodzież
Hasło Młodzież użytkownicy informacji naukowej
Klucz Podział cyfrowy
Klucz Młodzież
Klucz Użytkownicy informacji
Klucz Badania użytkowników
Klucz Cyfrowi tubylcy
Dział 009 Informacja naukowa i dokumentacja (opracowania ogólne)
Cytata // ASLIB Proc..- Vol. 61 (2009), nr 4, s. 364-379, bibliogr. 71 poz.


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa