BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: BABIN_Rok/Nr

Szukasz: BABIN 2009 3 218


          
Autor Wusteman, J.
Tytuł OJAX : a case study in agile web 2.0 open source development.
Tłum. tytułu OJAX : studium przypadku lekkiej metodyki rozwoju bibliotecznej aplikacji sieci 2.0 o otwartym kodzie źródłowym
Analiza Omówiono metodologię rozwoju, architekturę, cechy i ewaluację serwisu OJAX (http://ojax.sourceforge.net) -- tzw. bogatej internetowej aplikacji (RIA) dla bibliotek, tworzonej z wykorzystaniem technik otwartego oprogramowania sieci 2.0 i testów użyteczności, w ramach modelu {Agile Software Development} (http://agilemanifesto.org/) czyli {zwinnych} bądź {lekkich} metod budowy oprogramowania. Bazujący na technologii Ajax system OJAX, opracowywany w Szkole Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej University College w Dublinie, oferuje dynamiczny interfejs użytkownika i umożliwia zintegrowane (ang. {federated)} i {bezszwowe} wyszukiwanie metadanych z repozytoriów zgodnych z protokołem OAI-PMH, zapewniając komfort użytkowania podobny do {prostego} wyszukiwania w Google. Drugi etap projektu OJAX, rozpoczęty w 2007 r. i finansowany przez Irlandzką Fundację Nauki, ma na celu zbadanie możliwości zastosowania koncepcji {Sieci Społecznej} i systemów rekomendacyjnych w środowisku naukowym oraz stworzenie systemu nowej generacji OJAX++ ułatwiającego naukowcom dynamiczną współpracę i dzielenie się ideami. Art. zawiera opis zasad i metodologii, na podstawie których realizowano omawiany projekt oraz omówienie sposobów, w jaki ich komplementarne użycie może pomóc w stworzeniu funkcjonalnego i przyjaznego użytkownikowi systemu. Wg autorki, szersza akceptacja w środowisku bibliotecznym zastosowanych w ramach budowy OJAX metod zwiększyłaby znacznie użyteczność bibliotecznego oprogramowania.
Hasło Bibliotekarstwo automatyzacja Irlandia
Hasło Systemy biblioteczne
Hasło Irlandia bibliotekarstwo
Klucz Open source (oprogramowanie)
Klucz OJAX (system)
Klucz Systemy biblioteczne
Klucz Sieć 2.0
Klucz Agile Software Development (model)
Klucz Sieć Społeczna
Klucz Irlandia
Dział 016 Mechanizacja i automatyzacja w bibliotekarstwie i informacji naukowej (zagadnienia ogólne)
Cytata // ASLIB Proc..- Vol. 61 (2009), nr 3, s. 212-231, il., bibliogr. 32 poz.


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa