BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: BABIN_Rok/Nr

Szukasz: BABIN 2009 4 246


          
Autor McMenemy, D.
Tytuł Public library closures in England : the need to Act?.
Tłum. tytułu Zamykanie bibliotek publicznych w Wielkiej Brytanii : potrzeba działań prawnych?
Analiza W czasach recesji biblioteki publiczne mogą potencjalnie przyczyniać się do poprawy jakości życia obywateli zapewniając im dostęp do bezpłatnych, finansowanych z pieniędzy publicznych zasobów, usług i technologii. W W. Brytanii świadczenie dobrej jakości serwisów tego typu staje jednak pod coraz większym znakiem zapytania, gdyż w związku z globalnym kryzysem lokalne władze, dysponujące coraz mniejszymi środkami, musiały dokonać drastycznych cięć ich budżetów, co z kolei wymusiło redukcje personelu i ograniczenia godzin pracy dużej części publicznych placówek, w tym -- bibliotek. W samej tylko Anglii między listopadem 2008 a majem 2009 w sektorze państwowym zredukowano 7 tys. etatów, a wg szacunków CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development), w ciągu kolejnych 5 lat pracę straci 350 tys. zatrudnionych tam osób. Ponieważ brytyjski rząd przeznaczył miliardy z budżetu na ratowanie dużych, prywatnych instytucji finansowych, pociągnie to za sobą w kolejnych latach poważne ograniczenia wydatków na cele publiczne. W art. przedyskutowano adekwatność brytyjskiej Ustawy o bibliotekach publicznych i muzeach (UBPM) z 1964 r. oraz ustawy o kompetencjach parlamentu Anglii i Walii (UP), w odniesieniu do zabezpieczenia podstaw bytu tych instytucji, w świetle ogłoszonych niedawno planów zamknięcia 12 bibliotek i 3 centrów sportowych w okręgu Wirral w północno-wschodniej Anglii, oraz kroki jakie można podjąć by takim sytuacjom zapobiec. Zgodnie z UBPM, lokalne władze są odpowiedzialne przed rządem centralnym za zapewnienie na swoim obszarze usług bibliotek publicznych. Obecnie podlegają one w tej kwestii Sekretarzowi Stanu ds. Kultury, który może interweniować u lokalnych władz, jeśli otrzyma sygnał, że nie wypełniają one należycie swoich obowiązków związanych z utrzymaniem służb bibliotecznych, bądź wszcząć w tej sprawie dochodzenie. Do 2009 r. interwencja taka miała miejsce tylko raz -- w 1991 r. , gdy badano zasadność decyzji rady hrabstwa Derbyshire dot. likwidacji 11 z 52 lokalnych bibliotek. W kwietniu 2009 r., po wielu apelach od oburzonych podobnymi planami mieszkańców Wirral, Sekretarz zdecydował się przeprowadzić dochodzenie w radzie tego okręgu. Jego wynik (nieznany w czasie pisania artykułu) będzie zapewne wykorzystany przez inne szukające oszczędności okręgowe administracje i może zaważyć na losach podległych im bibliotek. Wg autora, działalność tych placówek nie jest dla władz samorządowych priorytetowa, a w razie konieczności redukcji kosztów postrzega się je jako łatwy cel do eliminacji (m.in. dzięki nieprecyzyjności i archaiczności zapisów obu wspomnianych ustaw w odniesieniu do zakresu zobowiązań władz względem bibliotek), mimo że w oczach mieszkańców są one miejscami potrzebnymi i pożytecznymi, czego dowodzi choćby reakcja opinii publicznej w Wirral. Jego zdaniem, konieczne jest uchwalenie nowej UP, w której jasno określonoby zakres gwarantowanych, bezpłatnych i nowoczesnych usług bibliotecznych w erze cyfrowej, a tym samym zabezpieczono do nich obywatelom stały dostęp, niezależnie od zmiennej sytuacji finansowej.
Hasło Biblioteki publiczne prawo Wielka Brytania
Hasło Wielka Brytania biblioteki publiczne
Klucz Prawo a biblioteki
Klucz Biblioteki publiczne
Klucz Kryzys ekonomiczny
Dział 005 Bibliotekarstwo (w poszczególnych krajach)
Cytata // Libr. Rev..- Vol. 58 (2009), nr 8, s. 557-560, bibliogr. 3 poz.


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa