BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: BABIN_Rok/Nr

Szukasz: BABIN 2010 1 55


          
Autor Zou, Q.
Tytuł Chinese localisation of Evergreen : an open source integrated library system.
Tłum. tytułu Evergreen w chińskiej wersji językowej : zintegrowany system biblioteczny o otwartym kodzie źródłowym
Analiza Omówiono projekt stworzenia chińskiej wersji językowej zintegrowanego systemu bibliotecznego (ZSB) Evergreen (open-ils.org). Jest to system oparty na oprogramowaniu o otwartym kodzie źródłowym na licencji GNU GLP, tworzony i rozwijany przez Bibliotekę Publiczną Georgii w St. Zjednoczonych i wykorzystywany m.in. przez PINES -- Publiczną Sieć Informacyjną dla Usług Elektronicznych, w której skład wchodzi 275 bibliotek publicznych stanu Georgia. System ten zdobył uznanie też w innych stanach i krajach, używają go m.in. niektóre placówki kanadyjskie, np. biblioteka Uniwersytetu Wyspy Księcia Edwarda i placówki z Kolumbii Brytyjskiej skupione w konsorcjum Sitka, w ramach projektu Conifer planuje się też jego implementację na 4 kolejnych kanadyjskich uczelniach wyższych. W art. opisano architekturę Evergreen, przedstawiono też zagadnienie używania j. chińskiego w katalogach bibliotecznych -- stwierdzono m.in., że w Ameryce Północnej znaki chińskie są kodowane w polach 880 formatu MARC21, podczas gdy w pozostałych polach stosuje się ich transkrypcję na alfabet łaciński. Chińska wersja formatu MARC -- CNMARC (na bazie standardu UNIMARC) powstała w 1986 r. w Bibliotece Narodowej w Pekinie. Dla materiałów w językach zachodnich w Chinach kontynentalnych stosuje się format USMARC. Zaznaczono, że zdecydowana większość systemów komputerowych i bibliotecznych wykorzystuje, obejmujący również znaki pisma chińskiego, standard Unicode. Następnie szczegółowo omówiono projekt stworzenia chińskiej wersji językowej (pismo uproszczone) Evergreen, prowadzony przez autorów art. -- badaczy z Uniwersytetu Windsor i Uniwersytetu Lakehead (Kanada). Skupiono się na: dostosowaniu interfejsu, funkcjach indeksowania, wyszukiwania i sortowania. Autorzy uznali, że dzięki zastosowaniu standardu Unicode, rozwiązania wypracowane na bazie pisma uproszczonego mogą zostać wykorzystane również przy używaniu tradycyjnych znaków. Pierwszą wersję chińskojęzycznego Evergreen opublikowano w 2008 r., wzbudziła ona zainteresowanie bibliotek z całego świata, szczególne znaczenie ma dla prowadzonego w Chinach kontynentalnych przez Fundację Edukacyjną Evergreen programu CERLS: {China Evergreen Rural Library Service} (Evergreen dla Usług Wiejskich Bibliotek w Chinach).
Hasło Bibliotekarstwo automatyzacja Chiny
Hasło Systemy biblioteczne zintegrowane
Hasło Evergreen (system biblioteczny)
Hasło Chiny bibliotekarstwo
Klucz Automatyzacja w bibliotekarstwie
Klucz Systemy biblioteczne zintegrowane
Klucz Evergreen (oprogramowanie)
Klucz Open Source (oprogramowanie)
Klucz Chiny
Dział 016 Mechanizacja i automatyzacja w bibliotekarstwie i informacji naukowej
Cytata // Program.- Vol. 43 (2009), nr 1, s. 49-61, il., bibliogr. 27 poz.


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa