BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: BABIN_Rok/Nr

Szukasz: BABIN 2010 2 96


          
Autor Holley, R.
Tytuł Crowdsourcing : how and why should libraries do it?.
Tłum. tytułu Crowdsourcing : jak i dlaczego powinny to robić biblioteki?
Analiza Neologizm {crowdsourcing} powstały z połączenia dwóch angielskich słów: {crowd} (tłum) i {sourcing} (czerpanie źródeł), został użyty po raz pierwszy w 2006 r. w tekście Jeffa Howe'a w magazynie {Wired} i oznacza specyficzną formę współpracy wypracowaną w środowiskach {open source}, polegającą na zapraszaniu otwartych grup użytkowników do realizacji zadań zlecanych zazwyczaj najemnemu, wyspecjalizowanemu personelowi, czyli czerpanie wiedzy, pomysłów i inspiracji od zwykłych ludzi. Termin ten zyskał szybko popularność wśród dziennikarzy i autorów i wykorzystuje się go często na określenie trendów rozwoju oprogramowania i inicjatyw internetowych, realizowanych dzięki technologiom 2.0. W art. autorka omówiła różne definicje {crowdsourcingu} i związane z nimi nieścisłości oraz różnice między technikami angażowania użytkowników poprzez serwisy i opcje społecznościowe a {crowdsourcingiem}. Zreferowała też osiągnięcia inicjatyw tego typu oraz pracujących na ich rzecz wolontariuszy, na przykładzie serwisów takich jak: 1) {Australia Newspapers Digitisation Program}: Test Correction: projekt ogłoszony przez Bibliotekę Narodową Australii, polegający na zaproszeniu internautów do poprawy i wzbogacania tagami i komentarzami tekstów z digitalizowanych, historycznych australijskich czasopism. W ciągu półtora roku od jego ogłoszenia ponad 6 tys. wolontariuszy sprawdziło ponad 7 mln wierszy w 318 tys. artykułów; 2) {Picture Australia}: program tej samej instytucji, dot. tworzenia narodowego zasobu wizualnego; ponad 55 tys. zdjęć dodanych przez użytkowników; 3) {FamilySearchIndexing}: wprowadzanie danych z ręcznie pisanych aktów zgonu, urodzin, ślubu do jednej z największych baz genealogicznych; 334 mln dodanych nazwisk; 4) projekty Wikimedia Foundation: Wikipedia (3 mln haseł w 250 językach do grudnia 2008), Wikisource, współpraca Wikimedia Deutschand z Biblioteką Niemiecką (DDB) w zakresie korekty i uzupełniania rekordów z kartoteki autorytatywnej nazw osobowych (PND) i uzupełniania artykułów z niemieckiej Wikipedii numerami PNF i linkami z katalogu DDB; 5) {Distributed Proofreaders}: projekt wspierający digitalizacje książek i zawartości czasopism z domeny publicznej, we współpracy z Projektem Gutenberg; ponad 16 tys. dodanych przez wolontariuszy tekstów); 6) {Galaxy Zoo}: otwarty projekt online z zakresu astronomii, w ramach którego współpracuje kilka międzynarodowych uniwersytetów; jego celem jest klasyfikacja milionów galaktyk na podstawie cyfrowych zdjęć z teleskopów; każda ma być klasyfikowana przez co najmniej 30 odrębnych użytkowników (150 tys. wolontariuszy, ponad 50 mln opisanych zdjęć) i 7) {The Guardian MP's Expences Scandal}: baza dokumentów i artykułów w formacie PDF nt. nadmiernych wydatków członków brytyjskiego parlamentu. W art. przedstawiono następnie charakterystykę uczestników projektów typu {crowdsourcing}, korzyści, jakie może przynieść bibliotekom korzystanie z tego typu inicjatyw oraz przydatne wskazówki dla zainteresowanych nimi placówek.
Hasło Informacja naukowa prace ogólne
Hasło Internet a biblioteki
Hasło Dokumenty elektroniczne
Klucz Sieć 2.0
Klucz Technologia 2.0
Klucz Informacja naukowa
Klucz Dokumenty elektroniczne
Klucz Crowdsourcing
Klucz Koordynacja i współpraca w informacji naukowej
Klucz Użytkownicy informacji
Klucz Użytkownicy internetu
Dział 009 Informacja naukowa i dokumentacja (opracowania ogólne)
Cytata // D-Lib Mag. [online].- Vol. 16 (2010), nr 3/4, il., tab., bibliogr. 18 poz.


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa