BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: BABIN_Rok/Nr

Szukasz: BABIN 2010 3 151


          
Autor Concordia, C.
Tytuł Not just another portal, not just another digital library : a portrait of Europeana as an application program interface.
Tłum. tytułu Nie tylko kolejny portal, nie tylko kolejna biblioteka : portret Europeany jako interfejsu programowego aplikacji
Analiza Europeana {(zob. BABIN 2009 z. 4 poz. 243)} postrzegana jest przede wszystkim jako portal prezentujący imponującą liczbę dokumentów cyfrowych pochodzących ze zbiorów różnego rodzaju instytucji kultury i umożliwiający jednoczesne przeszukiwanie zasobów europejskiego dziedzictwa kulturowego w językach krajów Unii Europejskiej. Chociaż przekonanie to nie jest błędne, nie odzwierciedla w pełni prawdziwych intencji inicjatorów projektu, wykraczających poza stworzenie kolejnej biblioteki cyfrowej. Na poziomie abstrakcyjnym, Europeanę można traktować jako dużą kolekcję cyfrowych reprezentacji (substytutów) obiektów dziedzictwa kulturowego przeniesionych na formę elektroniczną, bądź powstałych w takiej postaci, które same w sobie pozostają poza przestrzenią danych tego portalu. Owe substytuty realnych obiektów znajdujących się w zbiorach partycypujących w projekcie instytucji są wzajemnie powiązane ze sobą, a ponadto skontekstualizowane za pomocą linków do węzłów (ang. {nodes)} Sieci Semantycznej {(zob. BABIN 2009 z. 3 poz. 179)}, tworzącej drugą warstwę danych w Europeanie. Głównym celem jej twórców jest stworzenie platformy otwartych serwisów, umożliwiających użytkownikom i instytucjom kultury dostęp do dużej kolekcji takich cyfrowych reprezentacji poprzez interfejs programowania aplikacji (API) i zarządzanie tymi zbiorami. W art. przedstawiono założenia organizacji przestrzeni danych w omawianym projekcie, charakterystykę i funkcje API oraz proces implementacji interfejsu. Zreferowano również przykłady jego użycia, nastawienie, jakie powinni przyjąć użytkownicy, zwłaszcza ci z bibliotek, muzeów i archiwów, by w pełni wykorzystać potencjał nowej platformy serwisowej (mentalny zwrot w kierunku wspólnej własności kultury (ang. {cultural commons)}) oraz możliwe zagrożenia dla sukcesu tego przedsięwzięcia (słabe zainteresowanie potencjalnych partnerów, niepożądane sposoby wykorzystania danych itp.).
Hasło Biblioteki cyfrowe Europa
Hasło Europa biblioteki cyfrowe
Hasło Bibliotekarstwo koordynacja i współpraca Europa
Hasło Europa bibliotekarstwo
Klucz Biblioteki cyfrowe
Klucz Biblioteki elektroniczne
Klucz Portale biblioteczne
Klucz Europa
Klucz Europeana (projekt)
Klucz Sieć Semantyczna
Klucz API (interfejs programowania aplikacji)
Klucz Koordynacja i współpraca w informacji naukowej
Dział 004 Bibliotekarstwo (rodzaje bibliotek)
Cytata // IFLA J..- Vol. 36 (2010), nr 1, s. 61-69, il., bibliogr. 5 poz.


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa