BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: BABIN_Rok/Nr

Szukasz: BABIN 2010 3 185


          
Autor Whitchurch, M. J.
Tytuł Planning an information commons.
Tłum. tytułu Planowanie zintegrowanych przestrzeni edukacyjnych
Analiza Jako {information commons} (IC) {(por. poz. 178, 184)} określa się: a) zintegrowane przestrzenie edukacyjne i informacyjne zapewniające warunki do pracy indywidualnej i grupowej oraz dostęp do potrzebnych usług i technologii, b) środowisko sieciowe umożliwiające korzystanie z różnych usług online poprzez jeden interfejs i jednoczesne przeszukiwanie różnych zasobów, c) koncepcję dzielenia się informacjami w duchu otwartości i współpracy, głównie w środowisku sieciowym. W art. omówiono zagadnienia związane z IC jako przestrzenią edukacyjną {(zob. BABIN 2010 z. 1 poz. 46; z. 2 poz. 108, poz. 113)} -- wiele bibliotek zdecydowało się na jej tworzenie, w związku z szybkim rozwojem technologicznym oraz rosnącą popularnością nauczania opartego na pracy w grupie. By przedsięwzięcie takie zakończyło się sukcesem, musi być dokładnie zaplanowane -- zajmować się tym powinien niewielki zespół kompetentnych osób, a przed przygotowaniem końcowego dokumentu dot. strategii implementacji IC należy zdobyć poparcie bibliotekarzy, studentów i władz uczelni dla stworzenia IC oraz przeprowadzić ocenę potrzeb użytkowników; warto też zapoznać się z doświadczeniami innych placówek prowadzących IC. Plan implementacji IC musi obejmować decyzje dot. sposobu wykorzystania dostępnej przestrzeni i rodzaju usług dostarczanych przez dane IC, powinien też uwzględniać potrzeby różnych grup użytkowników (IC tworzone są głównie z myślą o studentach studiów 1. stopnia, warto jednak stworzyć przestrzeń również dla starszych studentów i wykładowców). Zalecono: elastyczną aranżację przestrzeni, by możliwe było łatwe dokonywanie zmian, zaprojektowanie jednego punktu dostępu do wszystkich usług, stworzenie zbioru jasno określonych zasad korzystania z IC, zapewnienie studentom różnego rodzaju połączeń z internetem i możliwości korzystania z elektronicznych zasobów biblioteki niedostępnych online. Zwrócono również uwagę na kwestie personelu -- dobór pracowników i ich kompetencje powinny zależeć od rodzaju usług świadczonych w IC, muszą oni zostać odpowiednio przeszkoleni. Koniecznym elementem planu tworzenia IC jest ewaluacja usług, która pozwoli na dokonywanie koniecznych zmian -- należy ją przeprowadzać ze względu na szybki rozwój technologiczny i przemiany w środowisku wiedzy.
Hasło Usługi biblioteczno-informacyjne
Hasło Biblioteki szkół wyższych usługi biblioteczno-informacyjne
Klucz Usługi biblioteczno-informacyjne
Klucz Biblioteki szkół wyższych
Klucz Informacyjna działalność bibliotek
Klucz Learning Commons
Klucz Information Commons
Klucz Organizacja pracy w bibliotece
Klucz Organizacja i zarządzanie
Dział 012 Informacyjna działalność biblioteki
Cytata // J. Libr. Administr..- Vol. 50 (2010), nr 1, s. 39-50, bibliogr. 13 poz.


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa