BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: BABIN_Rok/Nr

Szukasz: BABIN 2010 3 196


          
Autor Braquet, D. M.
Tytuł Library experiences of hurricane Katrina and New Orleans flood survivors.
Tłum. tytułu Doświadczenia biblioteczne osób ocalałych po huraganie Katrina i powodzi w Nowym Orleanie
Analiza Powódź w Nowym Orleanie z sierpnia 2005 r., będąca następstwem huraganu Katrina, zniszczyła ponad 200 tys. domów; ponad milion osób musiało opuścić miasto i szukać schronienia nieraz setki kilometrów od swojego miejsca zamieszkania. Dla wielu z przesiedleńców głównym punktem dostępu do informacji nt. sytuacji na tym terenie oraz dostępnej pomocy stały się biblioteki publiczne (BP). W art. zreferowano piśmiennictwo poświecone usługom BP świadczonym w trakcie i po ustąpieniu huraganu i powodzi {(zob. BABIN 2008 z. 2 poz. 87, z. 3 poz. 173)}, przedstawiono również wyniki 3-miesięcznego badania z 2006 r. dot. bibliotecznych doświadczeń przesiedleńców oraz ich potrzeb i zachowań informacyjnych przed katastrofą, w jej trakcie oraz po cyklonie i powodzi (dokładną charakterystykę demograficzną respondentów przedstawiono w tabelach). Dane zgromadzono przy pomocy sondażu online rozreklamowanego w lokalnych mediach, na forach dyskusyjnych zrzeszających mieszkańców regionów dotkniętych katastrofą i ogłoszeniach umieszczanych w publicznych miejscach w regionie Nowego Orleanu; otrzymano 314 wypełnionych kwestionariuszy. Przeprowadzono również 30 pogłębionych wywiadów -- bezpośrednich (24 osoby) i telefonicznych (6). Wyniki: niemal połowa ankietowanych i prawie 40% osób przepytanych w wywiadach korzystała po katastrofie z BP. Wśród głównych przyczyn odwiedzin wymieniono: 1) dostęp do internetu, głównie w celu: a) prób nawiązania kontaktu z bliskimi, sąsiadami, pracodawcami, ubezpieczycielami czy agencjami pomocowymi, b) poszukiwania informacji z lokalnych mediów oraz niezależnych źródeł nt. sytuacji w mieście, działań służb ratowniczych itp., c) tworzenia alternatywnych, niehierarchicznych sieci rozpowszechniania informacji nt. katastrofy i sytuacji mieszkańców dotkniętych nią regionów (powstałe wówczas blogi, fora czy strony obywatelskiego dziennikarstwa miały olbrzymią oglądalność), d) realizacji codziennych potrzeb informacyjnych oraz przezwyciężania poczucia izolacji i braku kontroli nad własnym życiem; 2) świadczoną przez bibliotekarzy pomoc w zakresie korzystania z rządowych serwisów online (składanie wniosków o zapomogi, pomoc medyczną itp.) i najnowszych technologii (z raportu ALA wynika, że 86% bibliotek w St. Zjednoczonych pomagało użytkownikom w poszukiwaniu informacji związanych z usługami organizacji pomocowych i Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA) oraz wypełnianiu podań do jej agend stanowych); 3) dostęp do książek (czytanie jako rodzaj terapii pozwalającej zapomnieć o strasznych przeżyciach i ucieczka od codziennych kłopotów); 4) możliwość korzystania z pomieszczeń bibliotecznych -- pół roku po katastrofie ponad milion uciekinierów z terenów zniszczonych przez kataklizm było nadal bezdomnych. BP traktowano jako miejsca, gdzie można odpocząć, odzyskać poczucie normalności i spędzić pożytecznie czas w miłym, komfortowym otoczeniu. Respondenci podkreślali też, że odbudowa zniszczonych po powodzi BP dawała im poczucie nadziei na lepszą przyszłość. Zdaniem autorki, wyniki badania dowodzą, że BP mogą odgrywać bardzo istotną rolę w procesach opracowywania strategii na wypadek katastrof oraz likwidacji ich skutków. Pełnią też funkcję centrów koordynacji i rozpowszechniania informacji pomocnych lokalnym mieszkańcom, warto więc, by władze udzielały im odpowiedniego wsparcia, bez którego trudno będzie dotrzeć do tych grup ludności, które z bibliotek nie korzystają. Zastrzega jednocześnie, że pozyskane w badaniu informacje mogą nie być w pełni miarodajne, ze względu na małe zróżnicowanie etniczne i ekonomiczne respondentów -- brak dostępu do internetu mógł uniemożliwić osobom z najuboższych i najbardziej dotkniętych kataklizmem środowisk wzięcie udziału w ankiecie.
Hasło Biblioteki publiczne użytkownicy Stany Zjednoczone
Hasło Użytkownicy bibliotek Stany Zjednoczone
Hasło Stany Zjednoczone użytkownicy bibliotek
Hasło Stany Zjednoczone biblioteki publiczne
Klucz Użytkownicy bibliotek
Klucz Biblioteki publiczne
Klucz Stany Zjednoczone
Klucz Klęski żywiołowe
Klucz Katrina (huragan)
Klucz Badania użytkowników
Dział 018 Udostępnianie zbiorów. Korzystanie z bibliotek
Cytata // LIBRES [online].- Vol. 20 (2010), nr 1, tab., bibliogr. 82 poz.


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa