BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: BABIN_Rok/Nr

Szukasz: BABIN 2010 4 256


          
Autor Yang, S. Q.
Tytuł The next generation library catalog: a comparative study of the OPACs of Koha, Evergreen, and Voyager.
Tłum. tytułu Katalog biblioteczny nowej generacji : porównanie katalogów online w systemach Koha, Evergreen i Voyager
Analiza Do zaawansowanych funkcji i cech, jakie powinny posiadać katalogi biblioteczne nowej, trzeciej generacji, dostosowane do potrzeb użytkowników sieci 2.0, należą m.in. intuicyjny, łatwy w obsłudze interfejs oferujący jeden punkt dostępu do informacji o wszystkich typach i rodzajach zasobów i informacji bibliotecznych, zawartość wzbogacona o multimedia, proste wyszukiwanie przez słowa kluczowe, fasetowa nawigacja, szeregowanie rezultatów wyszukiwania wg ich adekwatności, sprawdzanie pisowni, {RSS feeds}, rekomendowanie powiązanych materiałów czy możliwości dodawania treści przez użytkowników. Coraz więcej bibliotek planujących modernizację swoich katalogów online i dostosowanie ich funkcjonalności do tych wymogów, decyduje się na wybór wolnego oprogramowania. W art. przedstawiono wyniki nowatorskiego badania sprawdzającego, które ze zintegrowanych systemów bibliotecznych (ZSB): komercyjne czy {open source}, w większym stopniu spełniają kryteria modelu katalogów 3. generacji. Porównano w tym celu 10 ww. cech opac 2.0 w dwóch ZSB o otwartym kodzie źródłowym: Koha 3.0 {(por. poz. 257)} i Evergreen 2.0 oraz własnościowego oprogramowania WebVoyager 7.1. Najbardziej innowacyjnym i zaawansowanym oprogramowaniem okazał się opac systemu Koha, posiadający (w pełni funkcjonalne) 6 z 10 analizowanych cech: nowoczesny interfejs, wzbogacona treść, nawigacja fasetowa, proste okienko wyszukiwania przez słowa-klucze, możliwość dodawania tagów, komentarzy, opisów i recenzji przez użytkowników, {RSS feeds} (ostatnie dwie udostępnia jako jedyny). Dodatkowo, Koha oferuje dwie, nie w pełni jeszcze rozwinięte funkcje: sprawdzanie pisowni (sugestie: „czy chodziło ci o?") oraz linkowanie tytułów czasopism z pełnotekstowymi zasobami poprzez Serial Solutions. Na drugim miejscu znalazł się Evergreen (4 z porównywanych cech), na ostatnim -- komercyjny produkt WebVoyager (3 funkcje). Z przeprowadzonego badania wynika, że katalogi opac 2.0 w ZSB o otwartym kodzie źródłowym są bardziej zbliżone do idealnego modelu katalogu trzeciej generacji, są więc też tym samym konkurencyjne wobec komercyjnych produktów tego typu. Żaden z testowanych produktów nie zapewnia jednak sfederowanego wyszukiwania i nie może się równać pod zakresem cech i funkcji z „samodzielnymi" katalogami modelowanymi na wzór opac 3. generacji, czyli zintegrowanymi narzędziami wyszukiwawczymi takimi jak otwarte oprogramowanie Primo firmy Ex Libris {(zob. BABIN 2008 z. 1 poz. 52, z.3 poz. 225)}, czy najlepsze społeczne opac {(zob. BABIN 2008 z. 3 poz. 220)}: VuFind i Library Find. Od strony technicznej łatwiej też zbudować nowy, samodzielny opac niż modernizować stare katalogi w ZSB. Ponieważ jednak na rozwiązania takie stać na razie jedynie duże biblioteki, mniejsze zależne będą nadal od sytuacji na rynku ZSB.
Hasło OPAC (Online Public Access Catalogue)
Hasło Katalog online
Klucz OPAC (Online Public Access Catologue)
Klucz Katalog online
Klucz Biblioteka 2.0
Klucz Koha (oprogramowanie)
Klucz Evergreen (oprogramowanie)
Klucz WebVoyager (oprogramowanie)
Klucz Open Source (oprogramowanie)
Klucz Systemy biblioteczne zintegrowane
Dział 014 Katalogi. Katalogowanie
Cytata // Inf. Technol. Libr..- Vol. 29 (2010), nr 3, s. 141-150, il., bibliogr. 23 poz.


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa