BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: BABIN_Rok/Nr

Szukasz: BABIN 2011 1 29


          
Autor Noonan, D. W.
Tytuł PDF/A : a viable addition to the preservation toolkit.
Tłum. tytułu PDF/A : trwały dodatek do zestawu narzędzi archiwizacyjnych
Analiza PDF/A (archiwalny PDF) to otwarty format do długoterminowej archiwizacji danych elektronicznych, przyjęty w 2005 r. przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną jako standard ISO 19005-1 i wykorzystywany coraz częściej w bibliotekach i repozytoriach cyfrowych. W art. omówiono charakterystykę oraz zalety i ograniczenia tego formatu, pozwalającego na długotrwałe zachowanie i zabezpieczenia zbiorów cyfrowych {(por. BABIN 2008 z. 1 poz. 40)} w postaci umożliwiającej odtwarzanie i przeszukiwanie niezmienionej mimo upływu czasu zawartości i struktury archiwizowanych dokumentów (ich układu graficznego, kolorystyki, rozmiarów itp.), niezależnie od wykorzystywanych do ich tworzenia i odczytu systemów i platform technologicznych. Przedstawiono również wyniki testów przeprowadzonych w bibliotekach Ohio State University (OSUL), w celu sprawdzenia możliwości i zasadności stosowania PDF/A w OSUL, przy włączaniu nowych obiektów do uniwersyteckiego repozytorium zwanego Bankiem Wiedzy oraz migracji znajdujących się tam już dokumentów w PDF na PDF/A.W ramach badania sprawdzono również, na testowym zbiorze dokumentów, różne metody i sposoby dokonywania konwersji plików na ten format. Wyniki testów pozwoliły na zarekomendowanie przyjęcia w OSUL PDF/A jako dodatkowego narzędzia archiwizacyjnego, polecanego szczególnie do dokumentów zawierających głównie tekst. Pozwoliły również na ustalenie zreferowanych w tekście, najczęstszych problemów związanych z konwersja plików na PDF/a oraz warunków powodzenia takich inicjatyw.
Hasło Informacja naukowa technika Stany Zjednoczone
Hasło Dokumenty elektroniczne zabezpieczenie Stany Zjednoczone
Hasło Stany Zjednoczone informacja naukowa
Hasło Stany Zjednoczone dokumenty elektroniczne
Klucz PDF/A (format)
Klucz PDF (format)
Klucz Zabezpieczenie dokumentów elektronicznych
Klucz Archiwa elektroniczne
Klucz Biblioteki cyfrowe
Klucz Otwarte repozytoria
Dział 010 Informacja naukowa i dokumentacja (technika i metodyka)
Cytata // D-Lib Magazine [online].- Vol. 16 (2010), nr 11/12, il., bibliogr. 4 poz., [dostęp 05.01.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://dlib.org/dlib/november10/noonan/11noonan.html


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa