BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: BABIN_Rok/Nr

Szukasz: BABIN 2011 2 145


          
Autor Trávníček, J.
Tytuł Čtení a internet.
Tłum. tytułu Czytanie a internet : wrogowie, sojusznicy czy bliscy krewni?
Analiza Rewolucja cyfrowa i internet podobno wszystko zmieniają -- {citizen} na {netizen} (obywatela sieciowego), {konsumenta} na {prosumenta} (odbiorcę twórczego) {(zob. BABIN 2010 z. 2 poz. 94)}, sposoby komunikowania się, wybory i odbiór tekstów. Generują hipertekstową wolność i otwartość, powodując „wirtualizację kontekstu referencyjnego". Skracają teksty, spłycają i przyśpieszają ich recepcję, gubią nas w semantycznej nieskończoności i przenoszą do świata, w którym ważniejsze wydaje się samo komunikowanie się i tworzenie {nowych} tekstów od ich czytania. Akcentują ideologię {tu i teraz}, spłaszczają kulturę, gubią jej historyczny wymiar, zagrażają czytelnictwu i książce. A jeśli książka ma się ostać, to musi być rzekomo poddana daleko idącemu procesowi wirtualizacji. Czy te zjawiska są nowe? Czy nieskończoność cyfrowego świata oznacza wolność czy przekleństwo? Czy internet i cyfryzacja rzeczywiście zagrażają czytelnictwu i zwalczają książkę? Czy jej wirtualizacja jest niezbędnym etapem rozwoju? A może to zło konieczne? Stawiając te i inne pytania i próbując na nie odpowiedzieć, autor de facto porusza kwestie miejsca cyfrowej sfery w kulturze czytelniczej i kluczowych problemów dotyczących powiązań między czytelnictwem a internetem. Zauważa, iż powyższe tematy, jak też zagadnienia zmian nawyków czytelniczych, w stosunku do pisanego tekstu i książki, doczekały się już wielu badań oraz systematycznej refleksji teoretycznej. Dorobek ten pozwala podjąć się próby wskazania rzeczy najważniejszych i zmierzenia się z niektórymi mitami czy nieporozumieniami. Należy jednak przy tym unikać apokaliptycznych wizji i zwalczania rzeczywistości, jak też samouspokajającej się rezygnacji („widocznie tak musi być"). Trzeba zastosować podejście historyczne, z którego wynika, że proces cyfryzacji jest już trzecią, a nie pierwszą rewolucją informacyjną (po odkryciu pisma oraz druku). Stanowi więc kontynuację trendu zmierzającego w kierunku większej demokratyzacji czytelnictwa. Jednocześnie otwiera nową przestrzeń, w której pojawiają się zjawiska warte zbadania. Równoważąc {stare} z {nowym} i powołując się na wyniki przeprowadzonych w świecie badań można m. in. stwierdzić, że: internet tak naprawdę nie jest czytelnictwu i książce przeciwny, natomiast mocno różnicuje populację pod względem nawyków czytelniczych, a zwłaszcza pod względem wieku. Środowisko internetowe niewątpliwie zmienia nawyki czytelnicze, ale nie wszystkie zmiany i związane z nimi zjawiska powstały dopiero teraz; w internecie jednak nabrały przyśpieszenia i występują w dużo większej skali (np. te dot. sposobu czytania i odbioru tekstu, przypisywane wprowadzeniu hipertekstu). Zamiast powoływania się na teorie o {pojedynku} między internetem oraz książką powinno się brać pod uwagę inne strategie, zawłaszcza te dotyczące współpracy i zbliżania (konwergencji) -- np. drukarze mogą czuć się w obecnych czasach zagrożeni, ale jednocześnie korzystają z osiągnięć cyfryzacji i w ten sposób pracują lepiej i szybciej, operatywniej i bardziej komfortowo. Podobnie w innych obszarach -- używając czytników elektronicznych pozbawiamy się możliwości przeżywania książki jako unikatowego artefaktu, jednak nie rezygnujemy z czytania długich, elektronicznych tekstów, co więcej prezentowane są one w formie bardziej zbliżonej, niż w przypadku lektury z monitora komputera, do wyglądu książki tradycyjnej. Wg autora, nie sposób dalej myśleć w kategoriach zero-jedynkowych. Żyjemy w świecie, w którym już wcześniej sztuczna wirtualność książki spotkała się i pogodziła z rzeczywistością natury (obraz czytającej dziewczyny na łonie natury jako wyraz kompensacji „utraty zmysłowej percepcji" wskutek obcowania ze słowem drukowanym, a nie żywym). {Homo legens} i {homo digitalis} to starszy i młodszy brat, którzy grają w jednej drużynie. Nie mogą już zajmować się oznaczaniem swoich odrębnych terytoriów i wprowadzaniem tam własnych reguł. Obecnie, w epoce internetu i multimediów, mają raczej do czynienia z ponownym podziałem kompetencji.
Hasło Internet a czytelnictwo
Hasło Czytelnictwo a internet
Hasło Czytelnictwo badania Czechy
Hasło Czechy czytelnictwo
Klucz Czytelnictwo a internet
Klucz Czechy
Klucz Użytkownicy informacji naukowej
Klucz Badania użytkowników
Klucz Internet
Dział 007 Czytelnictwo
Cytata // Knihovny Současnosti.- 2011, 140-149, bibliogr. 19 poz.


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa