BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: BABIN_Rok/Nr

Szukasz: BABIN 2011 2 74


          
Autor Malinen, T.
Tytuł Community created open source hardware : a case study of „eCars - Now!".
Tłum. tytułu Sprzęt tworzony społecznościowo, na zasadzie open source : studium przypadku inicjatywy „eCars - Now!"
Analiza Model tworzenia oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym (OOS) odniósł na świecie duży sukces, a aplikacje {open source} są w wielu przypadkach konkurencyjne wobec oferty komercyjnych firm. Podjęto też próby przeniesienia tej idei do świata rzeczywistego i wykorzystania jej na potrzeby materialnej produkcji. Projekty zakładające stworzenie rozproszonej sieci warsztatów produkcyjnych pracujących metodą {open source} (POS) powstały już w wielu miejscach na świecie, daleko im jednak na razie do popularności OOS. Do inicjatyw tego typu zaliczyć można sieci Fab Labs, 100k Garages czy Hackerspaces. Ich ośrodki wyposażone są często w sterowane komputerowo wycinarki, drukarki 3D, obrabiarki itp., pozwalając na wytworzenie dowolnych prototypów obiektów (od elektroniki, przez sprzęt rolniczy do samochodów), bez konieczności ich seryjnej produkcji i z zachowaniem zasad otwartego dostępu. W artykule przedstawiono wyniki sondażu przeprowadzonego wśród jednej z takich społeczności, która odniosła względny sukces -- powstałej w 2007 r. w Finlandii inicjatywy „eCars-Now!" (S„hk”autot - Nyt!). Jej członkowie zajmują się przerabianiem samochodów z silnikami spalinowymi na pojazdy elektryczne. Udostępniają też pełną dokumentację procesu przeróbki oraz wszystkie informacje niezbędne do budowy komponentów i oprogramowania systemów kontrolnych; pracują również nad stworzeniem podręcznika konwersji. Celem zrealizowanego przez autorów badania, przesłanego na listę dyskusyjną „eCars-Now!" (ok. 200 subskrybentów, w lutym 2010 r.) było określenie struktury demograficznej i motywacyjnej tej grupy oraz porównanie jej ze społecznościami OOS. Spróbowano określić na tej podstawie charakterystykę ich rozwoju i czynniki mogące utrudniać rozwój inicjatyw POS oraz te aspekty realizacji projektów tego typu, na które należy zwracać szczególną uwagę.
Hasło Informacja naukowa badania
Klucz Open Source (oprogramowanie)
Klucz Open Source (sprzęt)
Klucz Otwarta wiedza
Klucz eCars - Now! (inicjatywa)
Klucz Sieci społecznościowe
Klucz Finlandia
Dział 009 Informacja naukowa i dokumentacja (opracowania ogólne)
Cytata // First Monday [online].- Vol. 16 (2011), nr 5, tab., bibliogr. 12 poz. [dostęp 11 maja 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/3357/2951


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa