BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Czasopisma polskie niezależne 1976-1990

Indeks: tytuł

Szukasz: OŚWIATA NIEZALEŻNA


          
001 a BNWJ r 04
002 j z t ci
008 a 20040223 b pol i 0 j m l d m 1986 n 1989
020 b 2
jęz. tekst pol
tyt. 0. właśc. Oświata podtyt. biuletyn Zespołu Nauczycieli przy MK "Solidarność" ZŁ i Oświata (Łódź)
aut. f "Solidarność"
num. n [Nr 1] a 24.03.[19]86 m nr 36 b październik [19]89
adr._wyd. a [Łódź c s.n. d 19]86 d [19]89
opis_zewn. a 29 z. c 21 cm t sito, off.
cena o z. c Bezpł.
częst. a Mies. - Nie ukazywało się w wakacje
300_tyt. a Nr 1 ukazał się pt. Oświata jako dodatek do pisma Solidarność Walcząca, Łódź 1986 nr 6=61
301_aut. a Redaktorzy: Paweł Lipski, Izabela Wasiak, Irena Kucza-Kuczyńska, Halina Nicpan
310 a 2000-4000 egz.
623 a NSZZ "Solidarność" - Region Ziemia Łódzka
623 a Oświata niezależna
700 p0 1 Lipski 2 Paweł v rd
700 p0 1 Wasiak 2 Izabela v rd
700 zz 1 Kucza- 1 Kuczyńska 2 Irena v rd
700 p0 1 Kuczyńska Irena zob. Kucza-Kuczyńska Irena v rd
700 p0 1 Nicpan 2 Halina v rd
710 00 1 NSZZ "Solidarność" 2 Region Ziemia Łódzka 2 Nauczyciele 6 Łódź v is
710 00 1 Zespół Oświaty Niezależnej 6 Łódź v is
710 00 1 Solidarność Walcząca 6 Łódź v is
800 a Opis wg egz.: BN nr 17(1987); "Karta"(Warszawa) [nr 1](24.03.1986); WiMBP(Łódź) nr 2(1986)
908 x 1986 n [nr 1] m 8 a 24.03 b grudzień z 1
908 x 1987 n nr 9/10 m 18 a styczeń/luty b grudzień z 2
908 x 1988 n nr 19/20 m 28/29 a styczeń/luty b listopad/grudzień z 3
908 x 1989 n nr 30 m 36 a styczeń b październik z 4
930 a [nr 33-34] bez numeracji z 4
900 01 u Nr 7(1986) i od nr 9/10(1987) a Oświata Niezależna z 1
900 01 u [nr 33]-36(1989) a ON Oświata Niezależna z 2
900 00 u od nr 3(1986) e biuletyn Łódzkiego Zespołu Oświaty Niezależnej z 3
900 00 u od nr 7(1986) e miesięcznik Łódzkiego Zespołu Oświaty Niezależnej z 4
900 00 u [nr 33]-36(1989) e [biuletyn Łódzkiego Zespołu Oświaty Niezależnej] z 5
900 00 u nr 8(1986) e bez podtyt. z 6
901 .1 u Od nr 6(1986) f Solidarność Walcząca z 1
901 .1 u nr 9/10(1987) i od nr 21(1988) f bez sprawcy z 2
910 .1 u Nr 7(1986) g Solidarność Walcząca z 1
910 .1 u nr 19/20-21(1988) i nr 31-32(1989) g Fakt z 2
910 .1 u nr 22/23-28/29(1988), nr 30(1989) e Łódź g Wydawnictwo Społeczne "FAKT" z 4
910 .1 u [nr 33]-36(1989) g druk na zlecenie Komitetu Organizacyjnego Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej z 5
935 .1 u Od [nr 33](1989) a Do użytku wewnątrzzwiązkowego z 1
999 a SS b SS d zred.


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa