BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Czasopisma polskie niezależne 1976-1990

Indeks: tytuł

Szukasz: ROBOTNIK WYBRZEŻA


          
001 a BNWJ r 95
002 j z t ci
008 a 960111 b pol j i l d m 1978 n 1980
020 a 002971 b 1
jęz. tekst pol
tyt. 0. właśc. Robotnik Wybrzeża podtyt. pismo Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża
aut. g [red. Andrzej Bulc, Bogdan Borusewicz, Joanna Duda-Gwiazda, Andrzej Gwiazda, Edwin Myszk]
num. n Nr 1 a 1 sierpień 1978 m nr [8] b 30 maja 1980
adr._wyd. a [Gdańsk] c KZ WZZ Wybrzeża d 1978 d 1980
opis_zewn. a 9 z. [bez braków] c 21 cm t off.
częst. a Niereg.
380 a Od nr 4(1979) wydawano też: Robotnik Wybrzeża. Ed. plagiatowa zob. poz. #4556#
623 a Wolne związki zawodowe
700 p0 1 Borusewicz 2 Bogdan v rd
700 p0 1 Bulc 2 Andrzej v rd
700 zz 1 Duda- 1 Gwiazda 2 Joanna v rd
700 p0 1 Gwiazda Joanna zob. Duda-Gwiazda Joanna v rd
700 p0 1 Gwiazda 2 Andrzej v rd
700 p0 1 Pienkowska (Pieńkowska) 2 Alina v rd
700 p0 1 Walentynowicz 2 Anna v rd
700 p0 1 Wałęsa 2 Lech v rd
700 p0 1 Wyszkowski 2 Krzysztof v ad
700 p0 1 Myszk 2 Edwin v rd
700 p0 1 Płońska 2 Maryla v rd
710 00 1 Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża 6 Gdańsk v is
800 a Opis wg egz.: BN nr 1(1978); "Karta"(Warszawa)
808 1. u Braki: 1979 dod. do nr 2; 1980 [nr 8]
908 x 1978 n nr 1 a 1 sierpień z 1
908 x 1979 n nr 2 m 5 a styczeń b wrzesień s dod. do nr 4 t 9.IX z 2
908 x 1980 n nr 6 m [8] a marzec b 30 maja z 3
930 a [nr 8] bez numeracji, oznaczony datowaniem z 3
901 .1 u Od nr 2(1979) g [red. poszerzona o: Alina Pieńkowska, Anna Walentynowicz, Lech Wałęsa] z 1
901 .1 u od nr 4(1979) g red. zmniejszona o: Edwin Myszk z 2
901 .1 u od nr 5(1979) g [red. poszerzona o: Maryla Płońska] z 3
991 0. a Składanie wieńców przed Bramą nr 2 18 XII 78 e [fotografie w formacie 30 cm] b 1979 do nr 2 z 1
991 0. a Moi drodzy e [w sprawie ed. plagiatowej "Robotnika Wybrzeża"] g Krzysztof Wyszkowski b 1979 do nr 4 z 2
999 a WJ b WJ d zred.


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa