BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Czasopisma polskie 2001- (MARC 21)
(pierwsze i ostatnie numery tytułów)

Indeks: Tytuł

Szukasz: ŚWIAT ROLNIKA


          
tyt./odpow. Świat Rolnika : miesięcznik nowoczesnej polskiej wsi / [red. nacz. Elżbieta Górnik].
adres_wyd. Warszawa : Fundacja Wsparcia Rolnika Polska Ziemia, 2014-.
opis_fiz. 30 cm.
częstotl. Mies.
numeracja 24 maja 2014-.
dane_adr. Adres red.: ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa; tel. (22) 299-10-26, e-mail: redakcja@swiat-rolnika.com.pl
hasło_przedm Wieś
hasło_przedm Czasopisma rolnicze
ISSN 2353-7876


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa